Cash Pool - Saldonetting

Diagram, lommeregner og pengesedler

Med Cash Pool opnår virksomheder med mange bankkonti en automatisk kontostyring som minimerer renteomkostninger og giver totaloverblik over virksomhedens likviditet.

Samler likviditeten

Cash Pool – Saldonetting koncentrerer likviditeten fra alle tilknyttede konti på én konto – kaldet topkontoen. Det er kun af saldoen på topkontoen, at der beregnes rente mellem Nykredit og virksomheden.

De øvrige tilknyttede konti er underkonti, hvortil og fra alle betalingstransaktioner sker. Saldoen på en underkonto er et internt lån mellem topkontohaver og underkontohaver.

Individuel kontostruktur

Vi skræddersyr den helt rigtige løsning, som passer til koncernen. Der kan også tilknyttes niveaukonti til kontostrukturen, der fungerer som sammentællingskonti for de underliggende underkonti.

Ved at benytte Cash Pool – Saldonetting bliver koncernens samlede behov for ekstern finansiering reduceret.

Nykredit kan administrere de koncerninterne lån, som opstår på underkontiene, ved at beregne og postere koncernintern rente af saldiene på underkontiene.

Fordele ved Cash Pool

  • Giver overblik over koncernens totale likviditet.
  • Minimerer renteudgiften.
  • Kan håndtere koncerninterne lån, herunder koncernintern rente.
  • Reducerer behovet for ekstern finansiering.
  • Slanker koncernens balance.

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 10 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Nyttige links

Cash Management

Cash Management er rådgivning om en række forhold, som har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og daglige håndtering af bogholderiet.

Kort og konti til din virksomhed

Vi har ingen pakkeløsninger, så din løsning bliver skræddersyet ud fra, hvad du har brug for - du vælger selv det, der bedst passer for din virksomhed.

International konto

Har du kunder i udlandet, og ønsker du at samle dine kunders betalinger på en opsamlingskonto i udlandet?

ErhvervsKonto

Med en ErhvervsKonto får du adgang til netbank og dermed en række funktioner, der kan gøre det nemmere og hurtigere at styre virksomhedens økonomi.