Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.

En porteføjeaftale i Privat Portefølje er en individuel aftale om pleje af din formue. Tilbuddet er målrettet privatkunder, der har accepteret kundetilbuddet Private Banking, samt erhvervskunder med en formue på mere end 2 mio. kr. Investeringshorisonten bør være minimum 5 år.

Det får du med Privat Portefølje

  • Tæt og personlig sparring med en investeringsrådigiver
  • Løbende tilpasning af din portefølje, når der sker ændringer i markeds- eller renteudviklingen
  • En uvildig tilgang til valg af kapitalforvaltere
  • En avanceret og nobelprisbelønnet investeringsmetode, som hidtil har givet rigtig gode resultater
  • Afkastrapporter hvert kvartal
  • En individuel skatterapport til selvangivelse og regnskab
Beløb Årligt plejegebyr
0-1 mio. kr. 0,75% inkl. moms
1-5 mio. kr. 0,40% inkl. moms
>5 mio. kr. 0,10% inkl. moms
Emne                               Kurtage og kontogebyr
Kurtage* 0,00%
Kontogebyr

500 kr. årligt

Kontogebyret er ikke momspligtigt

Livslang Pension

Beløb Årligt plejegebyr Fra 1. januar 2018
0-1 mio. kr. 0,50% 0,60%
1-5 mio. kr. 0,25% 0,32%
>5 mio. kr. 0,00% 0,08%
Emne Konto- og indbetalingsgebyr
Kontogebyr 612 kr. årligt
Indbetalingsgebyr 2% af de første 100.000 kr.
1% af de næste 400.000 kr. 
0% af resten

Når du investerer via Privat Portefølje får du 25% rabat på det plejegebyr og det faste kontogebyr du betaler til Nykredit for pleje af din formue.

OpsparingsRabat er en af mange foreningsfordele i Nykredit du som kunde får del i, fordi vi er foreningsejet. OpsparingsRabat gælder fra. 1. april 2021 og foreløbig resten af 2021. OpsparingsRabat beregnes efter evt. loyalitetsrabat er fratrukket.

Livslang Pension i Nærpension er ikke omfattet af OpsparingsRabat.

Læs mere om foreningsfordele og OpsparingsRabat.

Når du har været kunde hos os med en Nykredit Privat Portefølje aftale i fem år uden afbrydelser, får du automatisk en loyalitetsrabat på 25% på dine samlede årlige gebyromkostninger - både plejegebyr og kontogebyr.

Vores valg af investeringer er aldrig begrænset af et samarbejde med kun én kapitalforvalter, men de bedste i markedet. I Privat Portefølje foretager vi en nøje vurdering af den enkelte kapitalforvalters investeringsstrategi, resultater, risiko og omkostninger, og vælger til hver enkelt aktivklasse den kapitalforvalter, der er mest kompetent.

Vi samarbejder bl.a. med udenlandske kapitalforvaltere, hvilket øger dine muligheder for et godt afkast. Vi vælger objektivt blandt de bedste kapitalforvaltere i verden og følger løbende op på, om vi har valgt de bedste og skifter dem ud om nødvendigt. 


Prisvindende team står bag

Nykredits Manager Selection er dedikeret til at udvælge de bedste forvaltere til at varetage din opsparing. Afdelingen vandt i 2010 og 2011 en Nordic Fund Selection Award som ”Danish Selection Team of the Year”. I 2016 kom teamet på 3. pladsen til Nordic Fund Selection Award i samme kategori.

Læs om Manager Selection

Følg udviklingen i de internationale økonomiske og politiske forhold, der har betydning for afkastene i Privat Portefølje. I Økonominotatet kan du blandt andet læse om:

  • Aktiemarkedernes udvikling
  • Obligationsudviklingen
  • Pengepolitiske tiltag
  • Afkast for Privat Portefølje

Performance i Privat Portefølje siden oktober 2002

Privat Porteføljes strategier har leveret gode afkast siden starten i 2002. Figuren nedenfor viser, hvad en investering foretaget i oktober 2002 er blevet til i dag afhængig af risikoprofil.

Benchmark er udtryk for en sammenlignelig investering i globale aktier og danske obligationer. Privat Porteføljes benchmark er sammensat af Morgan Stanleys globale aktieindeks (MSCI Verden) og i Nordea GCM5 (indeks for danske statsobligationer).

I Privat Portefølje holder vi også vores resultater op mod benchmark og vores konkurrenter i markedet. I disse analyser indgår også en vurdering af risikoen i de respektive porteføljer. Hvis du vil vide mere om vores analyser af afkastet, er du velkommen til at kontakte os.

Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke kan bruges som indikator for fremtidige afkast. Afkastene er gjort op efter de enkelte foreningers administrationsomkostninger og handelsomkostninger men før porteføljepleje- og kontogebyr.

Kom godt videre

Individuel Investeringsaftale

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.