Rådgivning - Cash Management

Spar både tid og penge ved et besøg af vores Cash Management rådgivere.

Grafer på ipad og papir

Benytter din virksomhed endnu ikke Nykredit som daglig bank, vil et besøg af en af vores Cash Management rådgivere, give fuldt overblik over hvordan din virksomhed bedst kan tilrettelægge den daglige administration af betalinger, afstemning og likviditetsstyring efter et skifte til Nykredit.

Er din virksomhed allerede Nykredit som daglig bank, vil et besøg af en af vores Cash Management rådgivere give overblik over hvilke muligheder din virksomhed har for at optimere indenfor likviditetsstyring, betalinger og administration.

Cash Management er rådgivning om en række forhold som har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og daglige håndtering af bogholderiet.

Rådgivningen tager afsæt i en individuel vurdering af virksomhedens forhold, herunder hvordan debitorerne indbetaler, og kreditorerne betales, samt den manuelle/maskinelle håndtering af disse betalinger.

Vores erfaring er, at man på baggrund af denne vurdering kan udpege en række forbedringsmuligheder for en virksomhed.

Forbedringer såsom:

  • Fakturering og debitorstyring
  • Betalingsbetingelser ift. kreditorer
  • Løbende placering af overskudslikviditet
  • Transaktionsomkostninger

Optimering af betalingsstrømme

Ved at optimere styringen af virksomhedens løbende indtægter og udgifter kan renteindtægterne øges, og renteudgifterne reduceres. Ved at optimere rutinerne for den enkelte betaling er der potentiale til at opnå en betydelig gevinst på årsbasis.

Reduktion af administrationsomkostninger

Ud over mulighederne for at optimere rentebetalinger og transaktionsomkostninger kan der gennem rådgivning i Cash Management også opnås en mere effektiv betalingsadministration.