Leveraged Finance

Vi er Nykredits specialiserede enhed for akkvisitionsfinansiering.

Vi tilbyder

  • At arrangere og yde seniorfinansiering i forbindelse med kapitalfondes og andre investorers køb af virksomheder.
  • Store og mindre transaktioner på tværs af sektorer primært i Danmark og de øvrige nordiske lande.
  • Etablering af skræddersyede finansieringsløsninger til den enkelte transaktion både alene og i samarbejde med andre långivere (club deals).
  • Formidling i lånemarkedet (syndikeringen) og obligationsmarkedet sker blandt andet i samarbejde med Corporate Banking og Advisory & DCM.