Rådgivning til almene boligorganisationer

Vi rådgiver og er sparringspartner for almene boligorganisationer. Vi leverer såvel langsigtede finansiering som projekt- og byggefinansiering samt placering af overskudslikviditet.

Almene boliger: Få Grønt ByggeLån til nybyggeri og energirenovering

Forenet Kredit har givet Nykredit et tilskud på 200 mio. kr. målrettet grønnere formål, som skal bruges til bl.a. en renterabat i den almene sektor, når der opføres nye energivenlige almene boliger eller foretages energirenoveringer.

Alment boligbyggeri

Alment boligbyggeri er nok den boligform i Danmark, der lovgivningsmæssigt er mest reguleret. Vi har stor erfaring med rådgivning af almene boligorganisationer og hjælper jer gerne med både den finansielle rådgivning og vejledning om de lovmæssige krav, I skal være opmærksomme på.

Rådgivning - ét dedikeret kundeteam

I Nykredit får I et fast, dedikeret kundeteam, der har et indgående kendskab til jeres boligorganisation og de udfordringer, I står med både i dagligdagen og i fremtiden.

Vi tilbyder

  • Investeringsrådgivning, der kan tilpasses jeres individuelle behov, fx vores egen investeringsforening, hvor formålet er at sikre jer et så højt afkast som muligt gennem effektiv risikospredning og løbende pleje af porteføljen. Læs mere om Nykredit Invest Almen Bolig.
  • Finansiering af projekter fx gennem byggelån, nøje tilpasset  den almene boligafdelings ønsker og behov.
  • Rådgivning om optagelse af realkreditlån eller omlægning af eksisterende realkreditlån.


Vi følger udviklingen for jer

Ændringer i markedssituationen kan have betydning for, hvilke typer af lån, der er de mest optimale for jeres boligorganisation. Vi har fingeren på pulsen og hjælper jer med at skabe et overblik, så kan I træffe jeres beslutninger på et trygt og oplyst grundlag.