Abonnementer

Abonnementer til erhvervskunder

Total

Med Total dækker vi alle daglige bank behov for langt de fleste virksomheder, f.eks. integration til økonomisystemer og årlig revisorforespørgsel.
Læs mere om Total

Plus

Oplagt hvis du også har et holdingselskab og har behov for flere konti eller hvis du vil benytte vores mange kundefordele.
Læs mere om Plus

Enkel

Enkel er for små virksomheder med få betalinger og et simpelt bankbehov.
Læs mere om Enkel

Lån og kreditter

Realkreditlån

Fastforrentet obligationslån

Med et Fastforrentet obligationslån er renten fast i hele lånets løbetid.
Læs mere

Fastforrentet kontantlån

Med et Fastforrentet kontantlån er renten fast i hele lånets løbetid.
Læs mere

Tilpasningslån

Et Tilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente.
Læs mere

RenteMax

RenteMax er et realkreditlån med variabel rente, men med loft over, hvor meget renten kan stige.
Læs mere

F-kort

F-kort er velegnet til din virksomhed, hvis du går efter den lavest mulige ydelse på virksomhedens lån.
Læs mere

Cibor-lån

Et Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente.
Læs mere

Grønt Cibor-lån

Et grønt Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente og finansieret med grønne realkreditobligationer.
Læs mere

Forhåndslån

Forhåndslån er et realkreditlån, der optages til finansiering af byggeprojekter.
Læs mere

Euribor-lån

Euribor-lån er et variabelt forrentet obligationslån i euro, som er baseret på den korte rente Euribor.
Læs mere

Euro-lån

Med finansiering i euro kan erhvervskunder kombinere fordelene ved traditionelle realkreditlån med fordelene ved lån i fremmed valuta.
Læs mere

Tolagsbelåning

Alle nye realkreditlån i erhvervs- og beboelsesejendomme finansieres med en kombination af SDO-lån og traditionelle realkreditobligationer.
Læs mere

Banklån og -kreditter

Erhvervskredit

Med en Erhvervskredit har du mulighed for at få en kredit, som giver stor fleksibilitet i forhold til virksomhedens finansiering.
Læs mere

Erhvervslån

Du kan finansiere op til 100% af din investering med et banklån.
Læs mere

Byggekredit

Det er muligt at optage en Byggekredit før eller under et byggeprojekt.
Læs mere

Valutalån

Med Valutalån får din virksomhed mulighed for frit at omlægge lån mellem forskellige valutaer.
Læs mere

Valutakredit

Med Valutakredit får din virksomhed mulighed for at knytte forskellige valutaer til virksomhedens driftkreditter.
Læs mere

Eksportkredit

Danske eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder tilbydes eksportkreditter med kaution fra Eksport Kredit Fonden.
Læs mere

Daglig drift

Konti

ErhvervsKonto

Med en ErhvervsKonto får du adgang til MitNykredit (netbank) og en række funktioner, der gør det nemt at styre virksomhedens økonomi.
Læs mere

Klientkonto

En Klientkonto er en indlånskonto, som advokater kan bruge til at administrere klienternes midler.
Læs mere

Cash Pool

Med Cash Pool opnår virksomheder med mange bankkonti en automatisk kontostyring, som bl.a. minimerer renteomkostningerne.
Læs mere

ForeningsKonto

Med en ForeningsKonto kan du administrere foreningens økonomi.
Læs mere

International konto

Med en international konto kan du samle indbetalinger fra udenlandske kunder på en opsamlingskonto i udlandet.
Læs mere

Kort

Mastercard Business

Mastercard Business er et internationalt kreditkort med en rentefri kredit i op til 45 dage samt tilknyttede forsikringer.
Læs mere

Mastercard Business Platinum

Mastercard Business Platinum er et eksklusivt internationalt kreditkort med rentefri kredit i op til 45 dage og fordelagtige rejseforsikringer.
Læs mere

Mastercard Business Debit

Mastercard Business Debit letter administrationen for jer, der ofte handler i butikker eller via nettet vha. udlæg.
Læs mere

Mastercard Business uden forsikring

Mastercard Business uden forsikring er et internationalt kreditkort med en rentefri kredit i op til 45 dage.
Læs mere
Rejseafregning

Nykredit Expense Manager

En app, som er tilknyttet Nykredit Mastercard Business og gør det muligt for dig og dine medarbejdere at registrere udlæg og kørsel i virksomheden – nemt og hurtigt.
Læs mere

Andet

Cash Management

Cash Management rådgiver om en række forhold, der har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og håndtering af bogholderi.
Læs mere

Ophørspension

Overvejer du at afhænde din virksomhed, bør du være opmærksom på mulighederne med ophørspension.
Læs mere

Arbejdsgaranti

Med en arbejdsgaranti undgår du at binde dine penge i hele byggeperioden.
Læs mere

MitNykredit Erhverv

Få overblik over virksomhedens økonomi. Du kan bruge MitNykredit Erhverv på din computer, tablet eller mobil.
Læs mere

Forsikring erhverv

Når I samler bank og forsikring gennem os, får I bedre overblik over økonomien og større tryghed – både i gode tider, og hvis skaden sker.
Læs mere

Investering

OpsparingsInvest

Til virksomhedsejere der ønsker at placere beløb under 2 mio. kr. af virksomhedens frie midler.
Læs mere om Opsparingsinvest

Aftale om kapitalforvaltning

Hvis du har en større formue og ønsker formuen forvaltet af en professionel porteføljeforvalter.
Læs mere om kapitalforvaltning

Privat Portefølje

Få et samlet overblik over dine formueforhold – både vedr. bolig, pension, investering og din virksomhed.
Læs mere om Privat Portefølje

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via Nykredit ved at bruge MitNykredit eller ved større beløb Nykredit Markets.
Læs mere om værdipapirhandel

Nykredit Invest

Med investeringsforeningen Nykredit Invest kan du investere i et alsidigt udvalg af danske og udenlandske aktier og obligationer.
Læs mere om Nykredit Invest

Korte realkreditobligationer

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.
Læs mere om korte realkreditobligationer

Handel med udlandet

Trade Finance

Med Trade Finance får du hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå, når der handles med udlandet.
Læs mere

FX Online - Valutahandel

FX Online er Nykredits online platform til handel og afdækning af valutaflow og valutarisici.
Læs mere

EKF - Danmarks Eksportkredit

Nykredit samarbejder med EKF - Danmarks Eksportkredit for at hjælpe danske eksportører.
Læs mere

Betalinger til og fra udlandet

Nykredit har stor ekspertise på en lang række områder indenfor betalinger til og fra udlandet.
Læs mere

Valuta

Vi kan hjælpe med at afdække og minimere valutarisikoen.
Læs mere

International konto

Med en international konto kan du samle indbetalinger fra udenlandske kunder på en opsamlingskonto i udlandet.
Læs mere

Udenlandske konti

Med en udenlandsk konto kan dine kunder betale i egen valuta, mens din virksomhed kan betale leverandører i pågældende valuta.
Læs mere

Garantier

Ved internationale handler er det muligt at stille en bankgaranti som sikkerhed for erstatning ved af brud på kontrakten.
Læs mere

Finansielle risici

Gældspleje

Få hjælp til at optimere sammensætningen af virksomhedens eksisterende gæld og få et bedre overblik.
Læs mere

Renteswap

Renteswap er en finansiel mulighed for virksomheder, som ønsker at ændre rentevilkårene på deres etableret bank- eller realkreditlån i en aftalt periode.
Læs mere

Individuelt Renteloft

Med Individuelt Renteloft kan du i en periode på op til 30 år sikre dig mod kraftige rentestigninger på variabelt forrentede lån.
Læs mere