Abonnementer til erhvervskunder

Total

Med Total dækker vi alle daglige bank behov for langt de fleste virksomheder, f.eks. integration til økonomisystemer og årlig revisorforespørgsel.

Plus

Oplagt hvis du også har et holdingselskab og har behov for flere konti eller hvis du vil benytte vores mange kundefordele.

Enkel

Enkel er for små virksomheder med få betalinger og et simpelt bankbehov.

Realkreditlån

RenteMax

RenteMax er et realkreditlån med variabel rente, men med loft over, hvor meget renten kan stige.

F-kort

F-kort er velegnet til din virksomhed, hvis du går efter den lavest mulige ydelse på virksomhedens lån.

Cibor-lån

Et Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente.

Grønt Cibor-lån

Et grønt Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente og finansieret med grønne realkreditobligationer.

Forhåndslån

Forhåndslån er et realkreditlån, der optages til finansiering af byggeprojekter.

Euribor-lån

Euribor-lån er et variabelt forrentet obligationslån i euro, som er baseret på den korte rente Euribor.

Euro-lån

Med finansiering i euro kan erhvervskunder kombinere fordelene ved traditionelle realkreditlån med fordelene ved lån i fremmed valuta.

Tolagsbelåning

Alle nye realkreditlån i erhvervs- og beboelsesejendomme finansieres med en kombination af SDO-lån og traditionelle realkreditobligationer.

Banklån og -kreditter

Erhvervskredit

Med en Erhvervskredit har du mulighed for at få en kredit, som giver stor fleksibilitet i forhold til virksomhedens finansiering.

Byggekredit

Det er muligt at optage en Byggekredit før eller under et byggeprojekt.

Valutalån

Med Valutalån får din virksomhed mulighed for frit at omlægge lån mellem forskellige valutaer.

Valutakredit

Med Valutakredit får din virksomhed mulighed for at knytte forskellige valutaer til virksomhedens driftkreditter.

Eksportkredit

Danske eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder tilbydes eksportkreditter med kaution fra Eksport Kredit Fonden.

Konti

ErhvervsKonto

Med en ErhvervsKonto får du adgang til MitNykredit (netbank) og en række funktioner, der gør det nemt at styre virksomhedens økonomi.

Klientkonto

En Klientkonto er en indlånskonto, som advokater kan bruge til at administrere klienternes midler.

Cash Pool

Med Cash Pool opnår virksomheder med mange bankkonti en automatisk kontostyring, som bl.a. minimerer renteomkostningerne.

International konto

Med en international konto kan du samle indbetalinger fra udenlandske kunder på en opsamlingskonto i udlandet.

Kort

Mastercard Business Debit

Mastercard Business Debit letter administrationen for jer, der ofte handler i butikker eller via nettet vha. udlæg.

Mastercard Business

Mastercard Business er et internationalt kreditkort med en rentefri kredit i op til 45 dage samt tilknyttede forsikringer.

Mastercard Business Platinum

Mastercard Business Platinum er et eksklusivt internationalt kreditkort med rentefri kredit i op til 45 dage og fordelagtige rejseforsikringer.

Acubiz rejseafregning

En app, som er tilknyttet Nykredit Mastercard Business og gør det muligt for dig og dine medarbejdere at registrere udlæg og kørsel i virksomheden – nemt og hurtigt.

Andet

Cash Management

Cash Management rådgiver om en række forhold, der har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og håndtering af bogholderi.

Ophørspension

Overvejer du at afhænde din virksomhed, bør du være opmærksom på mulighederne med ophørspension.

MitNykredit Erhverv

Få overblik over virksomhedens økonomi. Du kan bruge MitNykredit Erhverv på din computer, tablet eller mobil.

Forsikring erhverv

Når I samler bank og forsikring gennem os, får I bedre overblik over økonomien og større tryghed – både i gode tider, og hvis skaden sker.

Investering

Aftale om kapitalforvaltning

Hvis du har en større formue og ønsker formuen forvaltet af en professionel porteføljeforvalter.

Privat Portefølje

Få et samlet overblik over dine formueforhold – både vedr. bolig, pension, investering og din virksomhed.

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via Nykredit ved at bruge MitNykredit eller ved større beløb Nykredit Markets.

Nykredit Invest

Med investeringsforeningen Nykredit Invest kan du investere i et alsidigt udvalg af danske og udenlandske aktier og obligationer.

Korte realkreditobligationer

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.

Handel med udlandet

Trade Finance

Med Trade Finance får du hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå, når der handles med udlandet.

Valuta

Vi kan hjælpe med at afdække og minimere valutarisikoen.

International konto

Med en international konto kan du samle indbetalinger fra udenlandske kunder på en opsamlingskonto i udlandet.

Udenlandske konti

Med en udenlandsk konto kan dine kunder betale i egen valuta, mens din virksomhed kan betale leverandører i pågældende valuta.

Garantier

Ved internationale handler er det muligt at stille en bankgaranti som sikkerhed for erstatning ved af brud på kontrakten.

Finansielle risici

Gældspleje

Få hjælp til at optimere sammensætningen af virksomhedens eksisterende gæld og få et bedre overblik.

Renteswap

Renteswap er en finansiel mulighed for virksomheder, som ønsker at ændre rentevilkårene på deres etableret bank- eller realkreditlån i en aftalt periode.

Individuelt Renteloft

Med Individuelt Renteloft kan du i en periode på op til 30 år sikre dig mod kraftige rentestigninger på variabelt forrentede lån.