Gældspleje

Få hjælp til at optimere sammensætningen af virksomhedens eksisterende gæld – det giver dig et bedre overblik.

I Nykredit yder vi rådgivning om virksomhedens samlede økonomi. Det giver dig mulighed for at se eventuelle udfordringer i den samlede portefølje af fremmedfinansiering. Vi identificerer muligheder for at optimere din lånesammensætning i relation til rente- og valutarisici. Vi udarbejder alternative løsningsforslag, der matcher virksomhedens aktuelle risikoprofil og tager hensyn til ønsker for fremtiden.