Gældspleje

Få hjælp til at optimere sammensætningen af virksomhedens eksisterende gæld – det giver dig et bedre overblik.

I Nykredit yder vi rådgivning om virksomhedens samlede økonomi. Det giver dig mulighed for at se eventuelle udfordringer i den samlede portefølje af fremmedfinansiering. Vi identificerer muligheder for at optimere din lånesammensætning i relation til rente- og valutarisici. Vi udarbejder alternative løsningsforslag, der matcher virksomhedens aktuelle risikoprofil og tager hensyn til ønsker for fremtiden.

Nyttige links

Kundefordele

Som erhvervskunde i Nykredit har du en række kundefordele.
Læs mere

Valuta

Valutarisikoen kan få stor betydning for virksomheden – vi kan hjælpe dig med at afdække og minimere den.
Læs mere

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.
Se prognose

Kom godt videre

Handel med udlandet

Nykredit tilbyder en række muligheder for at begrænse valuta-, lande-, leverandør- og kunderisici, og samtidig sikre et godt overblik og en administrativt god løsning for din virksomhed.
Se dine muligheder

Renteswap

Renteswap er en finansiel mulighed til de virksomheder, som ønsker at ændre rentevilkårene på deres allerede etableret bank- eller realkreditlån i en aftalt periode.
Læs om renteswap

Individuelt Renteloft

Med et Individuelt Renteloft kan du i en periode på op til 30 år sikre dig mod kraftige rentestigninger på variabelt forrentede lån.
Læs mere