RenteMax

RenteMax er et realkreditlån med variabel rente, men med loft over, hvor meget renten kan stige. Dermed kan du både få glæde af et eventuelt lavt renteniveau, samtidig med at du er sikret mod eventuelle markante rentestigninger fremover.

Hovedindgang til rækkehus af røde mursten

Der er midlertidigt lukket for udlån i RenteMax.

Med et RenteMax får din virksomhed:

  • En lav variabel rente og dermed lav ydelse på lånet i forhold til et fastforrentet obligationslån.
  • Loft over, hvor høj renten på dit lån kan blive, hvis renten stiger. Der er mulighed for at få loft på renten i op til 10 år.
  • Automatisk lavere ydelse, når renten falder.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.
Fakta

Lånetype

Variabelt forrentet obligationslån.

Antal terminer

1/1, 1/4, 1/7 og 1/10

Løbetid

Afhænger af ejendommens type/anvendelse.

Afdragsfrihed

Der er mulighed for afdragsfrihed.

RenteMax som grundlån

Det er muligt at få RenteMax med enten et 5- eller 10-årigt renteloft som grundlån.

Renteloft

Renten er sikret med loft over renten i op til 10 år. Hvis renten når renteloftet, men falder igen, vil renten på dit lån også falde automatisk.

Ved renteloftets udløb refinansieres lånet, og der fastsættes et nyt rentetillæg og evt. et nyt renteloft.

Renteregulering

Renten på RenteMax fastsættes i 6 måneder ad gangen som den danske 6 måneders pengemarkedsrente, Cibor6, plus et tillæg/fradrag.
Indfrielse

RenteMax-lån udbetales enten på baggrund af konverterbare eller inkonverterbare obligationer. Hvis obligationerne er konverterbare, kan lånet:

- op til en refinansiering opsiges med 2 måneders varsel og indfries til kurs 100.

- indfries ved indlevering af obligationerne bag lånet, dvs. ved at købe obligationerne til markedsprisen.

Hvis obligationerne er inkonverterbare, sker indfrielse til kurs 100 ved refinansiering eller ved indlevering af obligationerne bag lånet, dvs. ved at købe obligationer til markedsprisen.

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 10 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Nyttige links

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Fastkursaftale

En Fastkursaftale fastlåser obligationskursen på en bestemt fremtidig dato.

F-kort

F-kort er velegnet til din virksomhed, hvis du går efter lav ydelse på virksomhedens lån.

Finansiering

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at finde den rigtige type finansiering, som passer til den enkelte virksomheds behov og økonomiske muligheder.

Tolagsbelåning

Tolagsbelåningen medvirker til at sikre den finansielle stabilitet og giver kunderne adgang til de billigst mulige realkreditlån.