Betalinger til og fra udlandet

Handler du i åben regning? Eller leverer du varer og ydelser til udlandet i fuld tillid til, at der bliver betalt for varen?

Betalinger fra udlandet

Clean Payments er rene betalinger, som betyder, at der ikke gælder særlige betingelser for betalingen, fx krav om fremvisning af et dokument. Betalingerne bliver benyttet, når afsender og modtager har tillid til hinanden.

Der er to betalingsformer i forbindelse med Clean Payments:

  • Overførsler
  • Checks

Vi anbefaler, at du benytter overførsler frem for checks. Checks er en relativ dyr løsning, og der er risiko for, at checken bortkommer.

Hvis du ønsker at få overført et beløb fra udlandet til din konto i Nykredit Bank, skal afsender have oplysninger om:

  • Dit IBAN-kontonummer
  • Nykredit Banks BIC-adresse, som er NYKBDKKK

Du finder dit IBAN-nummer i mitNykredit på din posteringsoversigt og under fanebladet, Kontovilkår.

Betalinger til udlandet

Her ser du en oversigt over de forskellige typer af overførsler, og hvor lang tid der går, før modtagers bank får beløbet.

  • Almindelig overførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for modtagers pengeinstitut to internationale bankdage efter ekspeditionsdagen. Hertil kommer eventuelle valørdage beregnet af de involverede pengeinstitutter.
  • Ekspresoverførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for modtagers pengeinstitut en international bankdag efter ekspeditionsdagen. Euro, amerikanske dollar og canadiske dollar stilles dog til rådighed samme dag.
  • SEPA-overførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for modtagers pengeinstitut en bankdag efter en betaling er effektueret fra ordregivers konto. SEPA er en forkortelse for: Single Euro Payments Area. En SEPA-overførsel er en kontooverførsel i euro til/fra et af de 27 EU-medlemslande, samt Irland, Norge, Liechtenstein og Schweiz.

Hvis du ønsker at overføre et beløb til udandet, skal du kende betalingsmodtagers banks bic adress og betalingsmodtagers IBAN.

Læs mere om IBAN her.

Specielt for SEPA-overførsler

Her gælder, at afsenders og modtagers bank skal kunne ekspedere betalingen uden manuel efterbehandling. Det skal blandt andet sikres ved at oplyse SWIFT/BIC og IBAN at betalingen skal effektueres som en SHA, hvor afsender og modtager betaler hver deres omkostninger.

En overførsel er uigenkaldelig. Derfor kan beløbet som hovedregel kun blive tilbagekaldt, hvis modtager samt modtagers pengeinstitut accepterer dette.