IBAN

IBAN står for International Bank Account Number og er et internationalt kontonummer.

Koden identificerer landet, hvor kontoen hører hjemme, kontohavers bank og kontonummeret.

IBAN anvendes i Europa samt Tunesien og Mauritius. Du kan se dit IBAN-kontonummer på dit kontoudtog eller i Nykredits Netbank Erhverv.

Sådan ser et IBAN-kontonummer ud

IBAN er elektronisk opbygget og består af max. 34 karakterer .

I Danmark er IBAN-standarden på 18 karakterer:

  • 2 bogstaver for landekoden DK.
  • 2 tal, der udgør en kontrolnøgle.
  • 14 tal, der svarer til virksomhedens nuværende kontonummer i banken. De fire første tal er registreringsnummeret, de sidste ti cifre er kontonummeret. Da Nykredits kontonummer består af syv cifre, er der tre nuller foran.
  • Du kan se IBAN-kontonummer på dit kontoudtog og i Nykredits Webbank Erhverv.

Dette er eksempler på IBAN-kontonumre:

DK5254700001234567
DK6281170001234567

Skærpede regler

Reglerne for betalinger inden for EU samt EØS-landene er blevet skærpet.

Skærpede regler vedrørende IBAN og BIC:
Pr. 1. januar 2007 blev reglerne vedrørende betalinger inden for EU samt EØS-landene (Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz) skærpet.
Bankerne er nu berettiget til at afvise betalinger, hvor IBAN og/eller BIC ikke står korrekt.
En returnering af betalingen vil ofte være fratrukket et gebyr.

Derfor er det vigtigt, at du altid anfører korrekt IBAN-kontonummer og BIC.

Nyttige Links

SWIFT og BIC

SWIFT og BIC er internationale systemer til betalingsinstruktioner.

Kom godt videre

Handel med udlandet

Nykredit tilbyder en række muligheder for at begrænse valuta-, lande-, leverandør- og kunderisici, og samtidig sikre et godt overblik og en administrativt god løsning for din virksomhed.

Trade Finance

I Nykredit har vi ekspertise, der sikrer din samhandel med udlandet. Du får hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå, når der handles med udlandet.

Betalinger til og fra udlandet

Når det drejer sig om betalinger til og fra udlandet, har Nykredit stor ekspertise på en lang række områder.