IBAN

IBAN står for International Bank Account Number og er et internationalt kontonummer.

Koden identificerer landet, hvor kontoen hører hjemme, kontohavers bank og kontonummeret.

IBAN anvendes i Europa samt Tunesien og Mauritius. Du kan se dit IBAN-kontonummer på dit kontoudtog eller i Nykredits Netbank Erhverv.

 

Sådan ser et IBAN-kontonummer ud

IBAN er elektronisk opbygget og består af max. 34 karakterer .

I Danmark er IBAN-standarden på 18 karakterer:

  • 2 bogstaver for landekoden DK.
  • 2 tal, der udgør en kontrolnøgle.
  • 14 tal, der svarer til virksomhedens nuværende kontonummer i banken. De fire første tal er registreringsnummeret, de sidste ti cifre er kontonummeret. Da Nykredits kontonummer består af syv cifre, er der tre nuller foran.
  • Du kan se IBAN-kontonummer på dit kontoudtog og i Nykredits Webbank Erhverv.

Dette er eksempler på IBAN-kontonumre:

DK5254700001234567
DK6281170001234567

 

Skærpede regler

Reglerne for betalinger inden for EU samt EØS-landene er blevet skærpet.

Skærpede regler vedrørende IBAN og BIC:
Pr. 1. januar 2007 blev reglerne vedrørende betalinger inden for EU samt EØS-landene (Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz) skærpet.
Bankerne er nu berettiget til at afvise betalinger, hvor IBAN og/eller BIC ikke står korrekt.
En returnering af betalingen vil ofte være fratrukket et gebyr.

Derfor er det vigtigt, at du altid anfører korrekt IBAN-kontonummer og BIC.

Læs mere  om omkostningerne ved betalinger til udlandet

SWIFT og BIC

SWIFT og BIC er internationale systemer til betalingsinstruktioner.

Læs mere om SWIFT og BIC