SWIFT og BIC

SWIFT og BIC er internationale systemer til betalingsinstruktioner.

Mand peger på computerskærm

Nykredits SWIFT-kode/BIC er NYKBDKKK

Om SWIFT

SWIFT er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.

Det er et system, der bliver anvendt over hele verden til at formidle betalingsinstruktioner.

Om BIC

BIC betyder Bank Identifier Code, og er det samme som en SWIFT-adresse.

BIC består af 8 eller 11 karakterer, og er bygget op på følgende måde:

  • De første 4 bogstaver indikerer bankens navn, f.eks. NYKB
  • De 2 næste bogstaver viser landekoden, f.eks. DK
  • De sidste 2 eller 5 karakterer viser hvilken af bankens filialer, det drejer sig om, f.eks. KK

Nykredits SWIFT-kode/BIC er dermed NYKBDKKK.

BIC vil ofte stå på den faktura, du modtager fra eksportøren, ellers kan du indhente den hos beløbsmodtageren. Du kan eventuelt også finde BIC ved hjælp af søgeknappen i webbank, når du opretter en udenlandsk overførsel.

Mangler du en bestemt kode, kan du prøve at søge her: SWIFT Code Tools

Skærpede regler

Reglerne for betalinger inden for EU samt EØS-landene er blevet skærpet.

Skærpede regler vedrørende IBAN og BIC Pr. 1. januar 2007 blev reglerne vedrørende betalinger inden for EU samt EØS-landene (Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz) skærpet. Bankerne er nu berettiget til at afvise betalinger, hvor IBAN og/eller BIC ikke står korrekt. En returnering af betalingen vil ofte være fratrukket et gebyr.

Derfor er det vigtigt, at du altid anfører korrekt IBAN-kontonummer og BIC.

Nyttige links

IBAN-nummer

IBAN står for International Bank Account Number og er et internationalt kontonummer.

Kom godt videre

Trade Finance

I Nykredit har vi ekspertise, der sikrer din samhandel med udlandet. Du får hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå, når der handles med udlandet.

Handel med udlandet

Nykredit tilbyder en række muligheder for at begrænse valuta-, lande-, leverandør- og kunderisici, og samtidig sikre et godt overblik og en administrativt god løsning for din virksomhed.