Trade Finance

I Nykredit har vi ekspertise, der sikrer din samhandel med udlandet. Du får blandt andet hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå ved handel med udlandet.

Risici

  • Kender du leverandøren/kunden?
  • Hvad med betalingen?
  • Hvornår bliver varen leveret?
  • Hvilke dokumenter og formularer er nødvendige?

Rådgivning

Trade Finance kræver ofte ekspertviden og viden om international handelspraksis, som kan afhænge af mange ting; fx kutyme, kendskab mellem parterne, type af produkt, betalingstidspunkt og fordeling af risici. Nykredit besidder denne viden og har medarbejdere med lang erfaring indenfor området. Tag os gerne med på råd – og meget gerne inden kontrakten/aftalen forhandles. 

Kontakt Nykredit Trade Finance

Udlandshandel under corona: Alle jagter kredittid

Corona har vendt op og ned på dagsordenen i mange virksomheder. Nu er sikkerhed og kredittid noget, man jagter, mens tilliden til ellers faste handelspartnere er væk. Og virksomhederne, der ikke nåede at sikre sig i tide, bløder.

Læs mere om kredittid og corona