Priser og gebyrer - Trade Finance

Nedenfor finder du en oversigt over priser og gebyrer

Trade Finance

  • Import Inkasso
  • Eksport Inkasso
  • Import remburs
  • Eksport rembus
  • Notering af udbetalingsordre/transport
  • Udenlandske garantier

Trade Finance priser pr. 1/4-17

Serviceydelser

Pris

Bemærkninger

Import Inkasso

   
Inkassoprovision 0,20% min. 500 kr. - maks. 3.000 kr.
Accept provision / Ændringsprovision 200 kr.  
Frigivelse af varer 350 kr. + Garantiprovision %-sats p.a. efter aftale.
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Eksport inkasso

   
Inkassoprovision 0,20% min. 500 kr. - maks. 3.000 kr.
Direct Collection provision - via Nykredits Trade Finance system 0,15% min. 250 kr. - maks. 2.500 kr.
Ændringsprovision/ Rykkerprovision/ Acceptprovision 200 kr.  
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Import Remburs

   
Rembursprovision - dertil beregnes yderligere et tillæg, se nedenfor** 1.500 kr. Rembursprovision indeholder 3 ydelser som standard dvs. udstedelse, ændring(er) eller dokument(er). Pris for ydelser herudover er 600 kr. pr. stk.
**Sigt remburs gyldig maks. 3 mdr.   + 3 o/oo af rembursbeløbet.
**Sigt remburs: gyldig mere end 3 mdr.   + 1 o/oo af rembursbeløbet pr. påbegyndt måned.
**Lang remburs med samlet risikoperiode maks. 3 mdr.   + 3 o/oo af rembursbeløbet.
**Lang remburs med samlet risikoperiode udover 3 mdr.   + 1 o/oo af rembursbeløbet pr. påbegyndt måned.
Lang remburs: udskudt betaling 600 kr. pr. stk.
Frigivelse af varer 350 kr.  
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Eksport Remburs

   
Adviseringsprovision 600 kr.  
Bekræftelsesprovision %-sats p.a. efter aftale min. 600 kr. Beregnes for faktiske dage i løbetiden.
Ændringsprovision 600 kr.  
Forkontrol af dokumenter 600kr. pr. ekspedition.
Dokumentprovision 0,15% min. 800 kr.
Acceptprovision %-sats p.a. efter aftale + 600 kr. Beregnes, hvor Nykredit er forpligtet til betaling på forfaldsdagen.
Provision for udskudt betaling 600 kr. Ved ubekræftet remburs
Transfereringsprovision 0,50% min. 2.000 kr. Beregnes af det transfererede beløb
Inddækningsrente   Afhængig af valuta og forventet periode til indgang af beløbet
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner

Notering af udbetalingsordre/
transporter

   
Noteringsprovision 800 kr.  
Udbetalingsprovision 600 kr.  

Udenlandske garantier

   
Udstedelsesgebyr 1.250 kr.  
Ændringsprovision 600 kr.  
Garantiprovision %-sats p.a. efter aftale min. 350 kr. pr. påbegyndt kvartal
Behandling af krav 1.000 kr.  
Adviseringsprovision 600 kr. Vedrørende garantier modtaget fra udlandet
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.