Priser og gebyrer - Trade Finance

Nedenfor finder du en oversigt over priser og gebyrer

Trade Finance

  • Import Inkasso
  • Eksport Inkasso
  • Import remburs
  • Eksport rembus
  • Notering af udbetalingsordre/transport
  • Udenlandske garantier

Trade Finance priser pr. 1/4-17

Serviceydelser

Pris

Bemærkninger

Import Inkasso

   
Inkassoprovision 0,20% min. 500 kr. - maks. 3.000 kr.
Accept provision / Ændringsprovision 200 kr.  
Frigivelse af varer 350 kr. + Garantiprovision %-sats p.a. efter aftale.
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Eksport inkasso

   
Inkassoprovision 0,20% min. 500 kr. - maks. 3.000 kr.
Direct Collection provision - via Nykredits Trade Finance system 0,15% min. 250 kr. - maks. 2.500 kr.
Ændringsprovision/ Rykkerprovision/ Acceptprovision 200 kr.  
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Import Remburs

   
Rembursprovision - dertil beregnes yderligere et tillæg, se nedenfor** 1.500 kr. Rembursprovision indeholder 3 ydelser som standard dvs. udstedelse, ændring(er) eller dokument(er). Pris for ydelser herudover er 600 kr. pr. stk.
**Sigt remburs gyldig maks. 3 mdr.   + 3 o/oo af rembursbeløbet.
**Sigt remburs: gyldig mere end 3 mdr.   + 1 o/oo af rembursbeløbet pr. påbegyndt måned.
**Lang remburs med samlet risikoperiode maks. 3 mdr.   + 3 o/oo af rembursbeløbet.
**Lang remburs med samlet risikoperiode udover 3 mdr.   + 1 o/oo af rembursbeløbet pr. påbegyndt måned.
Lang remburs: udskudt betaling 600 kr. pr. stk.
Frigivelse af varer 350 kr.  
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Eksport Remburs

   
Adviseringsprovision 600 kr.  
Bekræftelsesprovision %-sats p.a. efter aftale min. 600 kr. Beregnes for faktiske dage i løbetiden.
Ændringsprovision 600 kr.  
Forkontrol af dokumenter 600kr. pr. ekspedition.
Dokumentprovision 0,15% min. 800 kr.
Acceptprovision %-sats p.a. efter aftale + 600 kr. Beregnes, hvor Nykredit er forpligtet til betaling på forfaldsdagen.
Provision for udskudt betaling 600 kr. Ved ubekræftet remburs
Transfereringsprovision 0,50% min. 2.000 kr. Beregnes af det transfererede beløb
Inddækningsrente   Afhængig af valuta og forventet periode til indgang af beløbet
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner

Notering af udbetalingsordre/
transporter

   
Noteringsprovision 800 kr.  
Udbetalingsprovision 600 kr.  

Udenlandske garantier

   
Udstedelsesgebyr 1.250 kr.  
Ændringsprovision 600 kr.  
Garantiprovision %-sats p.a. efter aftale min. 350 kr. pr. påbegyndt kvartal
Behandling af krav 1.000 kr.  
Adviseringsprovision 600 kr. Vedrørende garantier modtaget fra udlandet
Ekstra beregning   Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner.

Kom godt videre

Importinkasso

Når du importerer varer til din virksomhed, kan du vælge at benytte inkasso som betalingsform. Denne betalingsform har en række fordele.

Eksportinkasso

Når du eksporterer dine varer og benytter udenlandsk inkasso som betalingsform, opnår du en række fordele så som nemmere dokumentbehandling.

Eksport- og Importremburs

Uanset om du er eksportør eller importør, er der en række fordele ved at benytte remburser.