Trade Finance

Eksport- og Importremburs

Uanset om du er eksportør eller importør, er der en række fordele ved remburser, som du kan læse om her.

Eksportremburs

Som eksportør opnår du en række fordele ved at få udstedt en remburs i din favør, bl.a.:

  • Handelsaftalen kan ikke ændres eller annulleres uden dit samtykke.
  • Du får bankmæssig sikkerhed for betaling, idet risikoen flyttes fra importør til udstedende bank.
  • Du får sikkerhed for, at betalingen sker på det aftalte tidspunkt.
  • Du får mulighed for at bruge rembursen som sikkerhed over for 3. mand.

Når du beder om en remburs, er det en fordel at komme med et udkast.

Eksportremburs - eksempel.

Importremburs

Når du importerer varer eller tjenesteydelser og benytter remburs som betalingsform, opnår du en række fordele:

  • Rembursbeløbet bliver kun betalt, hvis alle dokumentkrav er opfyldt – man kan som importør vælge at afvise indløsning af dokumenterne, hvis de ikke er remburssvarende.
  • Mulighed for prisreduktion fordi der stilles garanti for betaling.
  • Større sikkerhed for rettidig afsendelse af varer.
  • Mulighed for at opnå kredittid hos eksportøren.

Kom godt videre

Remburs

Rembursen er underlagt internationale regler og er en af de sikreste betalingsformer i international handel.

Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.