Trade Finance

Remburs

Rembursen er en af de sikreste betalingsformer i international handel.

Hvilken rembursform du skal vælge, afhænger bl.a. af handelsparternes krav til sikkerhed og styring.

Remburs defineres som et arrangement, hvor en bank på foranledning af en kunde (ordregiver), garanterer at betale til en tredjepart (beneficiant) imod dennes præsentation af foreskrevne dokumenter.

Rembursen fungerer dermed både som en garanti og et betalingsmiddel.

Ensartet praksis overalt på kloden

Rembursen er underlagt internationale regler, der er udarbejdet af Det Internationale Handelskammer (ICC). Reglerne sikrer en ensartet praksis verden over. Det giver både eksportører og importører en større sikkerhed.

International handel

Risikoafdækning

Det er vigtigt, at du kender til de risikofaktorer, der er ved remburs. Læs her, hvordan Nykredit kan hjælpe dig med risikodækning.

Sikkerhed overfor tredjemand

Se, hvordan du som eksportør har du mulighed for at bruge en modtaget remburs som sikkerhed over for underleverandører eller andre parter: Sikkerhed over for tredje mand

Standby-remburs

En standby-remburs kan defineres som en bankgaranti udstedt i rembursform. Læs mere om standby-remburs.

 

Log på Trade Finance

Kom godt videre

Remburskredsløb

Her kan du se et eksempel på et remburskredsløb.

Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.