Remburs

Rembursen er en af de sikreste betalingsformer i international handel.

Hvilken rembursform du skal vælge, afhænger bl.a. af handelsparternes krav til sikkerhed og styring.

Remburs defineres som et arrangement, hvor en bank på foranledning af en kunde (ordregiver), garanterer at betale til en tredjepart (beneficiant) imod dennes præsentation af foreskrevne dokumenter.

Rembursen fungerer dermed både som en garanti og et betalingsmiddel.

Ensartet praksis overalt på kloden

Rembursen er underlagt internationale regler, der er udarbejdet af Det Internationale Handelskammer (ICC). Reglerne sikrer en ensartet praksis verden over. Det giver både eksportører og importører en større sikkerhed.

Kontakt Nykredit Trade Finance