Remburskredsløb

Nedenfor kan du orientere dig i Remburskredsløbet.

Udstedelse illustration

1. Kontrakt

Importør og eksportør indgår en aftale/kontrakt.

2. Rembursbegæring

Importør giver instruktioner til sin bank om at udstede en remburs i favør af eksportøren.

3. Rembursudstedelse

Importørens bank (udstedende bank) udsteder rembursen.

4. Advisering

Eksportørens bank (adviserende bank) meddeler eksportøren, at rembursen er udstedt i dennes favør.

Grafik af dokumentpræsentation

5. Afskibning af varen

Med rembursen som sikkerhed afskiber eksportøren varerne til importøren.

6. Dokumentpræsentation/betaling

Eksportøren indleverer de krævede dokumenter under rembursen i adviserende bank. Banken kontrollerer rembursdokumenterne, og betaler til eksportøren, hvis dokumenterne stemmer overens med rembursens betingelser.

7. Dokument fremsendelse/betaling

Banken sender dokumenterne videre til udstedende bank med krav om inddækning.

8. Dokument fremsendelse/betaling

Når dokumenterne er ankommet til udstedende bank, bliver de udleveret til importøren mod betaling.

Kom godt videre

Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.