Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.

Kvinde sidder med papirer

Remburstyper

 
Uigenkaldelig Kan ikke ændres eller annulleres uden samtykke fra beneficiant.
Ubekræftet Kun udstedende bank som den bekræftende bank garanterer betaling.
Bekræftet

Såvel udstedende bank som den bekræftende bank garanterer betaling.

Læs mere om risikoafdækning.

Transferabel

Beneficiant er mellemhandler og kan videregive noget af rembursen til producenten.

Læs mere om sikkerhed over for tredjemand.

Standbyremburs

Når rembursen er en bankgaranti udstedt i rembursform.

Læs mere om standbyremburs.

Sigt/avista Når rembursen forfalder til betaling ved præsentation af dokumenterne.
Lang Når rembursen forfalder til betaling på et senere tidspunkt end ved præsentation af dokumenterne, altså når der er tale om udskudt betaling.
Mixed Payment Når rembursen både indeholder en sigtbetaling og en udskudt betaling.

Kom godt videre

Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.