Trade Finance

Risikoafdækning - Trade Finance

Det er vigtigt at du kender til de risikofaktorer, der er ved remburs. Det hjælper Nykredit dig med.

Når du modtager en remburs fra importørens bank, er den økonomiske risiko flyttet fra importøren til den udstedende bank.

Du skal derfor vurdere, om den udstedende bank er i stand til at betale rembursen ved forfaldstidspunktet. Du skal også se på, om den politiske situation i den udstedende banks hjemland er stabil, eller om der fx er risiko for, at landet indfører valutarestriktioner, som hindrer betalingen.

Nykredit garanterer betalingen

Når Nykredit bekræfter en remburs på udstedende banks anmodning, betyder det, at Nykredit garanterer betalingen, når rembursens krav er opfyldt.

At Nykredit garanterer betalingen betyder, at du er uafhængig af såvel udstedende banks betalingsevne/-vilje som den politiske situation i udstedende banks hjemland.

Sikkerhed med silent confirmation

Selvom udstedende bank ikke anmoder Nykredit om at bekræfte rembursen, har du stadig mulighed for at få din betaling sikret.

Nykredit kan nemlig ofte tilbyde dig en silent confirmation, der stiller dig på præcis samme måde, som hvis rembursen er bekræftet på anmodning fra udstedende bank.