Trade Finance

Eksportinkasso

Når du eksporterer dine varer og benytter udenlandsk inkasso som betalingsform, opnår du en række fordele.

Lastbil og vindmøllevinge på motorvej

Fordele ved udenlandsk inkasso som betalingsform

  • Dine dokumenter udleveres ikke til importøren, før han har betalt eller accepteret en veksel med senere forfald.
  • Nykredit Bank rykker den udenlandske bank for opfølgning på betalingen/ accept af veksel.
  • Dokumentbehandlingen er nemmere og billigere end remburs.

Du skal være opmærksom på, at hvis du sender varen direkte til importøren, vil denne normalt få varen udleveret uden præsentation af et forsendelsesdokument. Dette gælder dog ikke ved skibsforsendelser, da importøren så skal aflevere et originalt konnossement (Bill of Lading) for at få varen udleveret fra speditøren/rederiet.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at sende dine varer til en speditør eller til importørens bank med den instruktion, at de må udlevere varen til importøren mod betaling af dokumenterne. Det kræver dog, at importørens bank er indforstået med fremgangsmåden.

Allerede når kontrakten underskrives, er det en god ide at få oplyst importørens bankforbindelse med fuld adresse og/eller SWIFT kode.

Kom godt videre

Importinkasso

Når du importerer varer, kan du vælge at benytte inkasso som betalingsform.