Inkasso

Udenlandsk inkasso er en hurtig og enkel betalingsform, der samtidig mindsker dine risici.

Sikkerhed

Sikkerheden ved udenlandsk inkasso består i, at dokumenterne først bliver udleveret til importøren, når denne har betalt, accepteret en veksel eller forpligtiget sig til at betale ved forfald.

Du skal dog være opmærksom på, at bankerne ikke har nogen betalingsforpligtelse, men alene handler efter de instruktioner, som eksportøren har givet.

Inkassoregler

Inkasso er underlagt et sæt internationale regler - Uniform Rules for Collections (URC), ICC Publication No. 522.

Regelsættet indeholder en række artikler, der uddyber blandt andet importørens og eksportørens ansvar og forpligtelser under inkassationer.

Se inkassoforløb trin for trin nedenfor:

1. Kontrakt

Kontrakten afsluttes med mellem importør og eksportør.

2. Dokumentindlevering

Eksportøren sender dokumenter til sin bank sammen med udleveringsinstruktioner.

3. Fremsendelse af dokumenter

Eksportørens bank sender dokumenterne til importørens bank med instruktion om, at dokumenterne kan udleveres mod betaling eller accept af en veksel.

4. Udlevering af dokumenter

Importørens bank udleverer dokumenterne til importøren, når betingelserne er opfyldt.

5. Betaling

Eksportøren modtager betaling.

Formularer, der vedrører bestilling eller ændring af garantier/udleveringsgarantier, samt formularer, der vedrører bestilling eller ændring af import remburser, skal du udfylde og sende til dit center til bevilling.

Se oversigten over formularer her.

Kom godt videre

Eksportinkasso

Når du eksporterer dine varer og benytter udenlandsk inkasso som betalingsform, opnår du en række fordele.

Importinkasso

Når du importerer varer, kan du vælge at benytte inkasso som betalingsform.

Direct Collection

Direct Collection er hurtigere, nemmere og billigere end almindelig eksport inkasso.