Trade Finance

Importinkasso

Når du importerer varer, kan du vælge at benytte inkasso som betalingsform.

Kollegaer på lager

Der er flere fordele ved inkasso som betalingsform

  • Betalingen kan eventuelt udskydes til varernes ankomst.
  • Du får mulighed for at stille krav til de dokumenter, der skal præsenteres.
  • Du får mulighed for at vente med at indløse dokumenterne, indtil varens ankomst, hvilket giver dig en likviditetsmæssig fordel.

 

Normalt benyttes følgende inkassoformer:

  • CAD - Cash against documents (sigtbetaling)
  • D/P – Documents against payment (sigtbetaling)
  • D/A - Documents against acceptance (vekselaccept)

 

Ved CAD eller D/P fremsender eksportørens bank dokumenterne til os med instruktion om, at vi må udlevere dokumenterne til dig mod betaling. Ved D/A har vi tilladelse til at udlevere dokumenterne til dig mod accept af en veksel med et senere forfald.  

Banken er ikke ansvarlig for dokumenternes ægthed

u skal være opmærksom på, at i henhold til de Internationale Inkassoregler, udarbejdet af Det Internationale Handelskammer (ICC) er bankerne ikke ansvarlige for dokumenternes ægthed eller rigtighed, eller om varerne er som aftalt.

Allerede når kontrakten underskrives, bør du sikre dig, at eksportøren instruerer sin bank om, at inkassationen skal sendes direkte til:

Nykredit Bank A/S
Trade Finance
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
SWIFT: NYKBDKKK

Kom godt videre

Eksportinkasso

Når du eksporterer dine varer og benytter udenlandsk inkasso som betalingsform, opnår du en række fordele.