Valutakredit

Med en aftale om Valutakredit (multicurrency) får din virksomhed en fleksibel og nem mulighed for at tilknytte forskellige valutaer til virksomhedens driftkreditter.

Valutakredit (multicurrency) er for virksomheder, der har et kommercielt behov for driftkreditter i flere forskellige valutaer. Du kan i samråd med Nykredit selv være med til at sammensætte de valutaer, der skal tilknyttes aftalen. Du får en samlet kreditramme, og inden for denne ramme er det præcist fastsat, hvor stor en del der kan aftages i de forskellige valutaer.

Hvilke valutaer kan du oprette kreditten i?

Valutakredit (multicurrency) kan du oprette i en række udvalgte valutaer. Ved oprettelse af aftalen fastlægges de valutaer, som du vil have tilknyttet.

Risiko

Du skal være opmærksom på, at Valutakredit (multicurrency) er forbundet med en valutarisiko. Kreditterne serviceres og afvikles i de aktuelt tilknyttede valutaer, og eventuelle kursudsving kan derfor få betydning for størrelsen af det beløb, du skal indbetale (omregnet til danske kroner), hvis du ønsker at indfri én eller flere af de tilknyttede kreditter eller veksle fra en valuta til en anden.

Priser

Du kan få oplyst priser og gebyrer ved at ringe til Nykredit på 70 10 90 10 eller kontakte dit nærmeste erhvervscenter.

SKAT

Valutakursgevinst og valutakurstab indgår i den skattepligtige indkomst for selskaber og personligt erhvervsdrivende, som driver virksomhed i Danmark. Selskaber opgør normalt årets gevinst eller tab efter lagerprincippet, og personligt erhvervsdrivende anvender realisationsprincippet.
Nykredit anbefaler, at du altid søger rådgivning om skattemæssige forhold og konsekvenser hos egen rådgiver eller hos SKAT.