Grønt Cibor-lån

Lejlighed med grønne altaner

Et grønt Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente (Cibor) og finansieret med grønne realkreditobligationer.

Med et grønt Cibor-lån får din virksomhed

  • en rente, der typisk er lavere end på andre realkreditlån.
  • automatisk en lavere ydelse, når renten falder.
  • mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten.
  • mulighed for at vælge afdragsfrihed.
  • mulighed for at tilknytte finansielle instrumenter og opnå sikkerhed for renten i en fastsat periode.
  • finansiering med grønne realkreditobligationer og tilhørende certifikat.

En grøn realkreditobligation er en obligationsserie, som kun anvendes til finansiering af energivenlige ejendomme eller andre grønne aktiver. Dette inkluderer eksempelvis vedvarende energi, transport, produktion af grøn teknologi samt bæredygtig vand-, spildevands- og affaldshåndtering.

Grøn Cibor og finansielle instrumenter

Da både grønne Cibor-lån og finansielle instrumenter i danske kroner er baseret på en Cibor-rentesats, passer Cibor-lån godt sammen med finansielle instrumenter som fx et individuelt renteloft og en rente- eller valutaswap.

Særlige krav

Produktet tilbydes til virksomheder, som har et samlet finansieringsbehov på 20 mio. kr.  Det er de definerede krav i Nykredits Green Bond Framework 2023, der sætter rammerne for hvilke ejendomme, som kan fundes med grønne obligationer.

Ved fremtidige refinansieringer skal ejendommen også leve op til kravene til grønne realkreditlån. Ellers refinansieres lånet med traditionelle realkreditobligationer. Det samme er tilfældet, hvis Nykredit ikke længere tilbyder refinansiering med grønne realkreditobligationer.

Nykredit forbeholder sig ret til at ændre på krav til energimærker og certifikater.

Lånetype

Variabelt forrentet obligationslån.

Antal terminer

1/1, 1/4, 1/7 og 1/10

Løbetid

Op til 30 år - afhænger dog af ejendommens type/anvendelse.

Afdragsfrihed

Der er mulighed for afdragsfrihed.

Ciborlån som toplån

Det er muligt at få et grønt Cibor-lån som grundlån.

Ciborlån som grundlån

Det er muligt at få et grønt Cibor-lån som toplån.

Rente og renteregulering

Renten på Cibor er baseret på den danske pengemarkedsrente Cibor (Copenhagen InterBank Offered Rate). Cibor fastsættes hver dag for en række forskellige løbetider fra 1 uge til 12 måneder. Renten på et Cibor-lån afhænger af intervallet mellem rentereguleringerne, og tillægget til Cibor-satsen afhænger af løbetiden på de bagvedliggende obligationer.

Renten på Cibor3-lån kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten din virksomhed til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis lånet er afdragsfrit. Din virksomhed skal dog betale skat af renteindtægten, og det betyder, at ydelsen efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler din virksomheden sit lån hurtigere og betaler derfor samlet set mindre i hele lånets løbetid.

Refinansiering

Lånet skal refinansieres, når obligationen udløber. Refinansieringen sker på baggrund af nye obligationer, som baseres på Cibor-renten og evt. har en anden løbetid afhængigt af markedssituationen på tidspunktet for refinansiering.

Indfrielse

Cibor-lån udbetales enten på baggrund af konverterbare eller inkonverterbare obligationer. Hvis obligationerne er konverterbare, kan de indfris ved:

- opsigelse til kurs 100 i forbindelse med en termin. Opsigelse skal ske senest to måneder før terminstidspunktet eller refinansieringen.

- indlevering af obligationerne bag lånet, dvs. ved at købe obligationerne bag lånet til markedsprisen.

Hvis obligationerne er inkonverterbare, sker indfrielse til kurs 100 ved refinansiering eller ved at købe obligationerne til markedsprisen.

Valuta

Danske kroner.

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 10 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Nyttige links

Individuelt renteloft

Aktuel renteprognose

Tolagsbelåning

Finansielle risici

Green Bond Framework