Forhåndslån

Forhåndslån er et realkreditlån, der optages til finansiering af byggeprojekter. Det kan optages, inden byggeprojektet påbegyndes eller i løbet af byggeperioden.

Møde hvor grader bliver forklaret

Du kan optage alle typer realkreditlån som forhåndslån. eksempelvis kontantlån, obligationslån, Tilpasningslån eller Eurolån. Uanset om du skal finansiere nybyggeri eller om- og tilbygning af fast ejendom, kan du optage forhåndslån.

Udbetaling af forhåndslån

Ved udbetaling af et forhåndslån bliver provenuet sat ind på en Byggekonto i Nykredit Bank. Pengene udbetales fra Byggekontoen i takt med, at byggeriet gøres færdigt.

Har du behov for at låne mere?

Med et Forhåndslån kan virksomheden låne op til en vis procentdel af den værdi, Nykredit vurderer virksomhedens ejendom til efter byggeriets færdiggørelse. Belåningsprocenten afhænger af virksomhedens type/anvendelse, hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

Industri og håndværk Belåning på op til 60% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi
Kontor og forretning Belåning på op til 60% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi
Kultur og undervisning Belåning på op til 60% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi
Landbrug Belåning på op til 70% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi
Privat udlejning Belåning på op til 80% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi

Har virksomheden behov for at låne ud over denne grænse, kan vi tilbyde et banklån i Nykredit Bank som supplement. Ved at kombinere produkter fra bank og realkredit kan du i langt de fleste tilfælde få finansieret op til 100% af de ønskede investeringer.

Et alternativ til forhåndslån er et Byggelån fra Nykredit Bank.

Tolagsbelåning

Nykredit Erhverv har indført tolagsbelåning ved realkreditfinansiering af erhvervsejendomme, således at finansieringen bliver en kombination af SDO-lån og traditionelle realkreditlån.

Fordele ved forhåndslån

Allerede tidligt i byggeforløbet er den endelige finansiering på plads. Derved er du sikret mod udsving i obligationskurserne i byggeperioden.Samtidig er det også en fordel, at du kan få dækket finansieringsbehovet i byggeperioden.

Ulemper ved forhåndslån

Fra optagelse af lånet skal der betales terminsydelser. Det betyder, at du allerede før byggeriet er færdigt skal begynde at betale lånet tilbage.

 

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 10 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Nyttige links

MitNykredit Erhverv - netbank

Få overblik over virksomhedens økonomi. Du kan bruge MitNykredit Erhverv på din computer, tablet, iPad eller mobil.

Tolagsbelåning

Alle nye realkreditlån i erhvervs- og beboelsesejendomme finansieres med en kombination af SDO-lån og traditionelle realkreditobligationer.

Byggekredit

Det er muligt at optage en Byggekredit før eller under et byggeprojekt.