Indbetalinger - Cash Management

Der findes en række forskellige værktøjer, som du kan gøre brug af for at optimere din virksomheds indbetalinger og dermed reducere omkostningerne og tjene valør- og rentedage.

Mand med tablet og kaffe

Vi hjælper dig gerne med at finde den rette løsning og formidle kontakten til vores leverandører.

Betalinger fra udlandet

Hvis du handler med udlandet, kan du nemt og sikkert modtage overførsler fra din udenlandske kunde, som går direkte ind på din konto i Nykredit.

Læs mere her.

Indbetalingskort

Med indbetalingskort går dine kunders betalinger direkte ind på virksomhedens konti i Nykredit. Valg af indbetalingskort afhænger af behov og økonomisystem.

Læs mere her.

Elektronisk faktura

Med elektronisk faktura håndteres al fakturering elektronisk gennem én kanal. Indbetalinger og betalingsoplysninger bliver automatisk overført til dit økonomisystem, hvormed risikoen for fejl mindskes, og administrationen forenkles.

Læs mere på nets.dk

SEPA Direct Debit

Du kan opkræve kunder i euro på en nem og ensartet måde i det meste af Europa. Kunders køb bliver automatisk trukket fra deres bankkonto og overført til din konto i Nykredit. Kontakt din rådgiver, der vil hjælpe dig videre med det praktiske.

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning.

Automatisk opkrævning

Du kan nemt, sikkert og hurtigt få betalinger ind fra dine kunder via automatisk opkrævning. Du kan benytte dig af flere forskellige løsninger til automatisk opkrævning ved enten at bruge Betalingsservice eller LeverandørService, som begge udbydes af Nets. På den måde går pengene direkte ind på din konto i Nykredit og dine kunder slipper for fakturaer og indbetalingskort.

Læs mere på betalingsservice.dk

Kortbetalinger

Hvis du har brug for at modtage kortbetalinger fra dine kunder, skal du have etableret en indløsningsaftale.

Læs mere her.

Kreditorreference

Kreditorreference er ligesom et indbetalingskort en entydig identifikation af indbetalingen, så du lettere kan matche de modtagne indbetalinger med de udstedte regninger.

Kom godt videre

Valutakonto

Valutakontoen er en indlånskonto i fremmed valuta. Kontoen kan med fordel anvendes, hvis du har indtægter og udgifter i fremmed valuta, så du kan undgå valutavekslinger.

Valutakredit

Med en aftale om Valutakredit får din virksomhed en fleksibel og nem mulighed for at tilknytte forskellige valutaer til virksomhedens driftskreditter.

Daglig drift

Nykredit ErhvervsBank tilbyder værktøjer og sparring. Både som hjælp til de overordnede beslutninger og til at holde styr på den daglige økonomi i din virksomhed.