Fælles indbetalingskort (FI-kort)

Et FI-kort er et indbetalingskort, der er fælles for alle pengeinstitutter. Som kreditor kan du udstede og udlevere FI-kort, som kan indbetales i et pengeinstitut/internetbank eller på posthuset.

FI-kortet er én af mange services, vi tilbyder i Nykredits netbank.
Læs mere om netbanken.

FI-kortet erstatter giroindbetalingskortet - og du modtager dine kunders betalinger direkte på den/de konti, du ønsker.

Som kreditor får du følgende fordele ved FI-kort

  • Ingen besvær, omkostninger og valørtab ved tømning af evt. girokonto
  • Der opnås normalt en bedre forrentning, når alle virksomhedens ind- og udbetalinger er samlet i Nykredit Bank
  • Der sendes en meddelelse sammen med betalingen
  • Debitor behøves ikke være kendt på forhånd
  • Der kan sendes en advisering direkte til din PC, og du kan afstemme betalingerne elektronisk

Bestilling af FI-kort og kreditornr.

  • Bestil/flyt FI-kreditornr. online
  • Bestil FI-kort online
  • FI-kort - valg af kortart
  • Kontakt Erhvervsservice i Nykredit Bank på 70 10 90 10

Når du bestiller FI-kreditornummer, skal du bestemme, hvilke kortarter der skal være tilknyttet. Du vil herefter få tilsendt oprettelses- materialet.

Gebyr

Du betaler et oprettelsesgebyr ved etablering af FI-kreditornummer i Nykredit Bank. Hertil kommer nogle variable gebyrer afhængig af de services, man benytter sig af i Nykredit Bank. For debitorer er der ingen forskel på gebyrer for betaling af indbetalingskort og giroindbetalingskort. Gebyrer oplyses på forespørgsel til Nykredit.