Fælles indbetalingskort (FI-kort)

Et FI-kort er et indbetalingskort, der er fælles for alle pengeinstitutter. Som kreditor kan du udstede og udlevere FI-kort, som kan indbetales i et pengeinstitut/internetbank eller på posthuset.

Man arbejder på computer om aften

FI-kortet er én af mange services, vi tilbyder i Nykredits netbank.
Læs mere om netbanken.

FI-kortet erstatter giroindbetalingskortet - og du modtager dine kunders betalinger direkte på den/de konti, du ønsker.

Som kreditor får du følgende fordele ved FI-kort

  • Ingen besvær, omkostninger og valørtab ved tømning af evt. girokonto
  • Der opnås normalt en bedre forrentning, når alle virksomhedens ind- og udbetalinger er samlet i Nykredit Bank
  • Der sendes en meddelelse sammen med betalingen
  • Debitor behøves ikke være kendt på forhånd
  • Der kan sendes en advisering direkte til din PC, og du kan afstemme betalingerne elektronisk

Bestilling af FI-kort og kreditornr.

  • Bestil/flyt FI-kreditornr. online. Bestil FI-kort online her
  • FI-kort - valg af kortart
  • Ved problemer, så kontakt Erhvervsservice i Nykredit Bank på 70 10 90 10

Når du bestiller FI-kreditornummer, skal du bestemme, hvilke kortarter der skal være tilknyttet. Du vil herefter få tilsendt oprettelses- materialet.

Gebyr

Du betaler et oprettelsesgebyr ved etablering af FI-kreditornummer i Nykredit Bank. Hertil kommer nogle variable gebyrer afhængig af de services, man benytter sig af i Nykredit Bank. For debitorer er der ingen forskel på gebyrer for betaling af indbetalingskort og giroindbetalingskort. Gebyrer oplyses på forespørgsel til Nykredit.

Nyttige links

Mit Nykredit Erhverv - Netbank

Få overblik over virksomhedens økonomi. Du kan bruge MitNykredit Erhverv på din computer, tablet, iPad eller mobil.

Cash Management

Cash Management er rådgivning om en række forhold, som har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og daglige håndtering af bogholderiet.

Daglig drift

Nykredit ErhvervsBank tilbyder værktøjer og sparring. Både som hjælp til de overordnede beslutninger og til at holde styr på den daglige økonomi i din virksomhed.