Valutakonto

Valutakontoen er en klassisk erhvervskonto – oprettet i fremmed valuta. Du kan foretage ind- og udbetalinger så ofte du har lyst, og du kan med fordel anvende kontoen, hvis du har indtægter og udgifter i fremmed valuta, så du minimerer behovet for valutavekslinger. Det er også muligt at tilknytte en kredit til valutakontoen.

Mand står ved skrivebord og underskriver papir

Du kan lave overførsler fra Valutakontoen via Nykredits netbank, hvor du også kan få overblik over kontoens transaktioner og saldo.

Flere valutaer

Du kan oprette Valutakonti i mere end 20 forskellige valutaer, fx EUR, CHF, GBP, NOK, SEK og USD, så mulighederne er mange.

Integration med bogføringssystem

Valutakontoen kan integreres med langt de fleste bogføringssystemer. De transaktioner, der allerede er bogført, kan uploades til Nykredits netbank, som derefter udfører alle betalinger på én gang. På den måde undgår du indtastninger i mere end et system.

Rente

Renten er variabel og baserer sig på Nykredits egen dag-til-dag-rente NYKBID for den pågældende valuta minus et standardfradrag.

Der er årlig rentetilskrivning.

Priser

Du kan få oplyst priser og gebyrer ved at kontakte din rådgiver i Nykredit.

Kom godt videre

Cash Management

Cash Management er rådgivning om en række forhold, som har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og daglige håndtering af bogholderiet.

Trade Finance

I Nykredit har vi ekspertise, der sikrer din samhandel med udlandet. Du får hjælp til at afdække nogle af de risici, der kan opstå, når der handles med udlandet.

Valuta

Valutarisikoen kan få stor betydning for virksomheden – vi kan hjælpe dig med at afdække og minimere den.

Handel med udlandet

I handler med udlandet er der en række forhold, som din virksomhed skal forholde sig til, da I er længere væk fra kunder og leverandører både fysisk, juridisk og kulturelt.