Valutakonto

Valutakontoen er en klassisk erhvervskonto – oprettet i fremmed valuta. Du kan foretage ind- og udbetalinger så ofte du har lyst, og du kan med fordel anvende kontoen, hvis du har indtægter og udgifter i fremmed valuta, så du minimerer behovet for valutavekslinger. Det er også muligt at tilknytte en kredit til valutakontoen.

Du kan lave overførsler fra Valutakontoen via Nykredits netbank, hvor du også kan få overblik over kontoens transaktioner og saldo.

Flere valutaer

Du kan oprette Valutakonti i mere end 20 forskellige valutaer, fx EUR, CHF, GBP, NOK, SEK og USD, så mulighederne er mange.

Integration med bogføringssystem

Valutakontoen kan integreres med langt de fleste bogføringssystemer. De transaktioner, der allerede er bogført, kan uploades til Nykredits netbank, som derefter udfører alle betalinger på én gang. På den måde undgår du indtastninger i mere end et system.

Rente

Renten er variabel og baserer sig på Nykredits egen dag-til-dag-rente NYKBID for den pågældende valuta minus et standardfradrag.

Der er årlig rentetilskrivning.

Priser

Du kan få oplyst priser og gebyrer ved at kontakte din rådgiver i Nykredit.