Lån til udskiftning af varmekilde

Skal du skifte gas- eller oliefyret ud med varmepumpe eller fjernvarme i din beboelsesejendom? Så kan du få glæde af Fyr dit fyr-aftalen mellem regeringen og landets pengeinstitutter. Den giver dig mulighed for at få finansieret projektet uden oprettelsesgebyrer og tinglysningsafgift.

Hvornår er lån uden oprettelsesgebyrer og tinglysningsafgift relevant?

Skal det gamle gas- eller oliefyr på din erhvervsejendom udskiftes, kan projektet finansieres med et lån uden oprettelsesgebyrer* og tinglysningsafgift, når:

  • Der er tale om en erhvervsejendom godkendt til helårsbeboelse for privatpersoner, dvs. andelsboligforeninger, udlejningsboliger, døgninstitutioner, almene boliger og stuehuse i landbrugsejendomme
  • Du udskifter gas- eller oliefyret med varmepumpe eller fjernvarme
  • Udskiftningen sker senest 12 måneder efter, dit lån er blevet tinglyst
  • Du opdaterer BBR med ny varmekilde
  • Du bruger mindst 90% af lånet til at finansiere varmepumpen eller fjernvarmen
  • Udskiftningen udføres af en professionel håndværker
  • Du gemmer dine regninger og fakturaer som dokumentation for udskiftning af varmekilde

*For realkreditlån betaler du fortsat handelsomkostninger for realkreditobligationen, fx kursskæring og afregningsprovision.

Kontakt din erhvervsrådgiver i netbanken for at få mere at vide eller udfyld vores formular og bliv kontaktet.

Læs mere om grøn finansiering:

Grønt Byggelån til nybyggeri og energirenovering

Få attraktiv mellemfinansiering med et Grønt Byggelån, når du bygger nye, energivenlige ejendomme, almene boliger, energirenoverer eller opfører et vedvarende energianlæg.

Realkreditfinansiering af solcelleanlæg

Vil du energioptimere din erhvervsejendom ved hjælp af solceller? Så har du mulighed for at medfinansiere solcelleanlæg via et realkreditlån.

Lån billigt med grønne obligationer

Vælg grønne realkreditobligationer til finansiering af energivenlige ejendomme og andre grønne aktiver.