Finansier dit solcelleanlæg med et realkreditlån

I Nykredit ønsker vi at gøre det attraktivt for dig at energioptimere din erhvervsejendom ved hjælp af solceller. Derfor har du mulighed for at medfinansiere solcelleanlæg med et realkreditlån.

Hvornår er realkreditfinansiering af solcelleanlæg relevant?

Når du vil energioptimere din erhvervsejendom, så kan realkreditfinansering af et nyt solcelleanlæg være en god idé - særligt når:

  • virksomheden ønsker at reducere sine udgifter til strøm
  • solcelleanlægget har en produktionskapacitet på/over 50 kW og koster mindst 400.000 kr.
  • virksomheden ønsker fokus på at bidrage til den grønne omstilling.

Ved at udnytte eksisterende tag- og jordarealer til et solcelleanlæg kan I blive selvforsynende med strøm og få en lavere elregning med mulighed for salg af overskydende strømproduktion.

Kontakt din erhvervsrådgiver for at få mere at vide.

Mest stillede spørgsmål

Er realkredit altid den mest relevante løsning til medfinansiering af solceller?

Realkredit er ikke altid den mest relevante løsning. Men når erhvervsvirksomheden kan opfylde de generelle krav til realkreditfinansiering, og solcelleanlægget desuden har har en anlægspris og produktionskapacitet af en vis størrelse, kan det være relevant og attraktivt for virksomheden. Realkreditfinansiering er som udgangspunkt særligt relevant for erhvervskunder, der anskaffer sig et større solcelleanlæg. Et alternativ til realkreditfinansiering kan være at få solcellerne finansieret via leasing eller anden bankfinansiering.

Betyder anlægsprisen af solcelleanlægget slet ikke noget for værdien af ejendommen?

Det er værdien af den strøm, som anlægget kan producere, der ligger til grund for ejendommens samlede vurdering. Derfor har prisen kun noget at sige ift., hvor stort et beløb der skal lånes.

Hvad med det lånebehov, der ligger ud over lånegrænsen for realkredit?

Det, som ikke kan medfinansieres via realkredit, kan finansieres på anden vis, fx via banklån, driftskredit eller egenkapital.

Hvad betyder det, når anlægget skal være til brug for bygningen?

Det betyder, at mindst 15% af den strøm, som solcelleanlægget genererer, skal bruges til bygningen – herunder til drift af bygningen (fx lys i loftet) og strøm til det inventar og de maskiner, der bruges i bygningen.

Flere grønne tiltag til erhvervsejendomme

Grønt Byggelån til nybyggeri og energirenovering

Få attraktiv mellemfinansiering med et Grønt Byggelån, når du bygger nye, energivenlige ejendomme, almene boliger, energirenoverer eller opfører et vedvarende energianlæg.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn, hvad det vil koste at få et nyt realkreditlån til din virksomhed.

Nykredits grønne obligationer

Nykredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Næsten 40% af det samlede energiforbrug stammer fra bygninger, og Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditlån og obligationer, hvis mål er at gøre det mere attraktivt at finansiere energivenlige ejendomme.