Grønt Byggelån til nybyggeri og energirenovering

Få et attraktivt byggelån til energirenovering, nybyg og grønne projekter som erhvervskunde eller i forbindelse med alment boligbyggeri.

Mænd står og taler på byggeplads

Hvorfor er Grønt byggelån grønnere?

Klimarådet har gentagne gange peget på mere energieffektive bygninger som centrale elementer i den grønne omstilling af Danmark. Den grønne omstilling kræver store investeringer i lavenergi-byggeri og i at energirenovere eksisterende bygninger. Ejendomme spiller også en vigtig rolle i Nykredits ambition om at opnå netto nul-udledning inden 2050.

Kravene til, hvad der betragtes som en grøn ejendom, udvikler sig løbende og defineres blandt andet i EU's taksonomi for bæredygtige aktiviteter. Nykredit arbejder derfor på at sikre, at vores finansieringskriterier for grønne byggelån er højere end kravene i regulering og markedsstandarder.

Fordelene ved grønne byggelån kan kun opnås, hvis kunden dokumenterer, at den færdigopførte bygnings energiforbrug ligger minimum 10% under bygningsreglementets krav (energiklasse A2015).

Grønt byggelån

Byggelån til både alment boligbyggeri og erhverv

Med et Grønt Byggelån får du en attraktiv rente på byggelånet, når I fx opfører almene boliger, nye ejendomme, energirenoverer eksisterende ejendomme eller opfører vedvarende energianlæg.

Læs mere om Grønt ByggeLån alt efter, om du er fra den almene sektor eller erhverv:

Du kan også blive klogere på dine muligheder ved at skrive til din erhvervsrådgiver i netbanken eller udfylde vores kontaktformular. Så hører du fra os hurtigst muligt.

Grønt ByggeLån til erhverv

Solcelle installation

Byggelån med grøn renterabat

Med et Grønt Byggelån får du en særlig attraktiv rente på byggelånet. Du kan få Grønt ByggeLån i forbindelse med:

 • Nybyggeri efter energimærke A2020
 • Renoveringer efter renoveringsklasse 1 og 2
 • Renoveringer, der medfører energibesparelser på 30%
 • Enkeltstående projekter som fx udskiftning af vinduer, udvendige døre, varmeanlæg mv.
 • Opførsel af vedvarende energianlæg, herunder vindmøller, solcelleanlæg eller biogasanlæg (har du behov for varig finansiering af solcelleanlæg, så læs mere her: Realkreditfinansiering af solcelleanlæg).

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at få et Grønt ByggeLån, så skriv til din erhvervsrådgiver i netbanken eller udfyld kontaktformularen. Så hører du fra os hurtigst muligt.

Grønt ByggeLån til almene boliger

Grønt ByggeLån til almene boliger gives i forbindelse med:

 • Nybyggeri efter energimærke A2020
 • Renoveringer efter renoveringsklasse 1 og 2
 • Renoveringer, der medfører energibesparelser på 30%
 • Enkeltstående projekter som fx udskiftning af vinduer, udvendige døre, varmeanlæg mv.
 • Opførsel af vedvarende energianlæg, herunder vindmøller, solcelleanlæg eller biogasanlæg (har du behov for varig finansiering af solcelleanlæg, så læs mere her: Realkreditfinansiering af solcelleanlæg)

Særligt tilskud fra Forenet Kredit

Til almene boliger tilbyder vi Grønt Byggelån med en attraktiv rente til både nybyggeri og energirenoveringer. Det er muligt, fordi vi er ejet af Forenet Kredit, der støtter grønt boligbyggeri i den almene sektor ved at give tilskud til finansieringen.

Skriv til din erhvervsrådgiver i netbanken eller udfyld vores kontaktformular for at høre mere om dine muligheder.

Bliv kontaktet om Grønt ByggeLån

Eksempler på tilskud:

Nybyggeri af 50 stk. almene boliger:

 • Nybyggeri med behov for byggelån på 100 mio. kr.
 • Byggeriet varer i 2 år og træk på byggelånet er jævnt fordelt over perioden.
 • Samlet opnået tilskud = 150.000 kr.
  Opnået tilskud pr. bolig = 3.000 kr.

Energirenoveringer i en afdeling med 100 almene boliger:

 • Energirenoveringer med behov for byggelån på 100 mio. kr.
 • Renoveringen varer i 3 år og træk på byggelånet er jævnt fordelt over perioden.
 • Samlet opnået tilskud = 450.000 kr.
  Opnået tilskud pr. bolig = 4.500 kr.

Læs om flere grønne tiltag i Nykredit ErhvervsBank:

Lån billigt med grønne obligationer

Vælg grønne realkreditobligationer til finansiering af energivenlige ejendomme og andre grønne aktiver.

Realkreditfinansiering af solcelleanlæg

Vil du energioptimere din erhvervsejendom ved hjælp af solceller? Så har du mulighed for at medfinansiere solcelleanlæg via et realkreditlån.

Kom godt gennem den grønne omstilling

Som konkurrencedygtig og relevant virksomhed kan du ikke stå uden for den grønne omstilling. Vi tilbyder rådgivning, produkter og samarbejder, så vi kan komme gennem omstillingen – sammen.