Investor i Nykredit Asset Management

Vores vigtigste opgave er at finde frem til de områder, hvor vi kan bidrage til din portefølje. Det kan både være i forhold til din porteføljesammensætning, men også, hvis du ønsker specialiseret forvaltning inden for én af vores kernekompetencer.

Høj faglighed med fokus på risikojusteret afkast

Vores fokus er med til at sikre robuste, langsigtede resultater og høj kvalitet i vores produkter. For vores kunder øger det sandsynligheden for bedre langsigtede afkast, og samtidig er vores solide fundament i investeringsporteføljen med til at understøtte deres kerneforretning.

Stor nok til at være med og stadig fleksibel

Vi tilpasser løsninger til kundernes individuelle behov og giver dem sparring på et højt fagligt niveau. Vi udvikler os sammen med kunden, hvilket øger sandsynligheden for, at de når deres mål, og øger kvaliteten af de beslutninger, som de træffer vedr. deres investeringer. 

Fokus på ansvarlighed og ordentlighed

Ansvarlige investeringer betaler sig. Derfor er ansvarlighed også en integreret del af vores investeringsproces. Vi laver løsninger sammen med og for kunderne. For vores kunder betyder det, at de reducerer deres risiko for dårlig omtale og risikoen for tab som følge af ESG-udfald. Samtidig vil vores kunder opleve tryghed i relationen til os.

Transparens i vores løsninger

Vi forsøger at tydeliggøre, hvad vi leverer, og hvad kunderne betaler for. Det skulle meget gerne spare vores kunder for tid og ressourcer og samtidig sikre, at de har tillid til os som leverandør af kapitalforvaltning. 

Kompleks porteføljesammensætning

Nykredit Asset Managements rådgivning er baseret på kunder, der investerer minimum 25 mio. kr.

Læs mere om balancerede porteføljer