Individuelle porteføljer

Professionel kapitalforvaltning må nødvendigvis tage udgangspunkt i den enkelte investors ønsker, investeringsstil samt aktuelle forhold.

Ikke to porteføljer er ens

Konceptet med individuel porteføljepleje giver os mulighed for at skræddersy den enkelte portefølje og håndteringen heraf til vores kunders ønsker. Det betyder blandt andet, at vi kan udnytte den enkelte kundes "risikobudget". Hvor nogle kunder ønsker, at vi ved en overvægt af aktier øger deres aktieandel med 5%, kan det for andre kunder betyde, at vi lægger porteføljen 100% i aktier. 

Fundamentet er Nykredits Asset Allocation-model

Når vi investerer, tager vi udgangspunkt i Nykredits Asset Allocation-model, men lader kundens individuelle forhold og præferencer præge den faktiske sammensætning. Det betyder, at vi søger at kombinere vores kernekompetencer med eksterne leverandører, således at kundens eventuelle præferencer for "byggeklodser" præger porteføljen. At have en balanceret portefølje forvaltet i Nykredit Asset Management er derfor ikke ensbetydende med, at produkterne alene er Nykredits egne.

Du er velkommen til at kontakte vores Client Management-team, hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan tilbyde inden for kapitalforvaltning.

Manager Selection

Manager Selection er et vigtigt fokusområde i Nykredit Asset Management, idet en uafhængig, uvildig udvælgelse af de bedste kapitalforvaltere sikrer vores kunder en optimal porteføljesammensætning i balancerede mandater. Vi har via vores Manager Selection-afdeling en holdning til kapitalforvaltere inden for de fleste aktivklasser. Læs om Manager Selection.