IBRA

Billede taget oppefra af kollegaer der taler

IBRA som risikoregulator

Nykredit Invest Balanced Risk Allocation (IBRA) er en 100% modeldrevet aktivallokeringsfond under investeringsforeningen Nykredit Invest.

IBRA introduceres med det formål at sikre drifts- og omkostningseffektiv aktivallokering i investeringsporteføljer uden krav til systemunderstøttelse.

Aktivallokering er en vigtig parameter for skabelsen af merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder. IBRA fungerer således som risikoregulator i investeringsporteføljen.

Bølget kurve

100% modeldrevet

IBRA er 100% modeldrevet. Fondens allokering til aktier og obligationer afhænger af den aktuelle konjunkturfase, defineret ved Nykredits konjunkturmodel.

I konjunkturfaserne, opsving og ekspansion, allokerer fonden 100% til globale aktier, i opbremsning er allokeringen 50% til globale aktier og 50% til obligationer, og i nedtur er allokeringen 100% til obligationer.

IBRA optræder således som aktieblok i konjunkturfaserne, ekspansion og opsving, som obligationsblok i nedtur, samt som kombineret aktie-/obligationsblok i opbremsning. Herved opnås en dynamik mellem aktier og obligationer i modelporteføljerne uden at skulle foretage handler i de underliggende aktivklasser.

IBRA model

Sådan kan IBRA være allokeret

I nedtursperioder er allokeringen 100% til obligationer.

I opbremsningsfasen er allokeringen 50% til globale aktier og 50% til obligationer.

I opsvings- og ekspansionsperioder allokerer fonden 100% til globale aktier.

Kontakt

Claues Helms, Senior Client Manager

Claues har været ansat i Nykredit Asset Management siden 2004 som Client Manager. Tidligere har Claues været Area Manager i Nordea Liv og Pension og Tryg Pension. Claues har et Graduate Diploma in Business Administration og en MBA fra Copenhagen Business School. Telefon: +45 44 55 86 62 Mobil: +45 24 45 27 33

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.