Team for Balancerede Porteføljer

Hos Nykredit Asset Management er aktivallokering og porteføljekonstruktion vigtige parametre for skabelsen af merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder. Vi har derfor dedikeret betydelige ressourcer til disse områder.

Mads Hesselholt, Chef for Balancerede Porteføljer

Mads har siden 2009 været ansat som porteføljemanager i Nykredit Asset Management. Førhen har han arbejdet som aktiestrateg hos Danske Markets. Mads er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Karsten Vagn Hansen, Chefstrateg

Karsten har været chef for aktivallokering i Nykredit Asset Management siden 2011. Før Karsten blev ansat i Nykredit, var han blandt andet chef for aktivallokering og investeringschef i SEB Asset Management. Derudover har han også været aktieanalysechef og aktieanalytiker i Codan Bank. Karsten er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1992.

Toni Jensen, Senior Porteføljemanager

Toni har arbejdet med balancerede mandater i Nykredit Asset Management siden 2007 og har 30 års erfaring med kapitalforvaltning i ind- og udland bl.a. hos State Street, Gudme Raaschou og Bikuben. Toni har en bankuddannelse samt HD i Finansiering fra CBS.

Toke Dan Rasmussen, Senior analytiker

Toke kom til Nykredit Asset Management i 2011. Inden da var han 2 år som analytiker i Nykredits Risikostyring samt 2 år hos softwarevirksomheden Aloc. Toke er cand.merc. (DAT) fra Syddansk Universitet.

Sune Münther, Porteføljemanager

Samir Barki, Strateg

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.