Remburskredsløb

Nedenfor kan du orientere dig i Remburskredsløbet.

1. Kontrakt

Importør og eksportør indgår en aftale/kontrakt.

2. Rembursbegæring

Importør giver instruktioner til sin bank om at udstede en remburs i favør af eksportøren.

3. Rembursudstedelse

Importørens bank (udstedende bank) udsteder rembursen.

4. Advisering

Eksportørens bank (adviserende bank) meddeler eksportøren, at rembursen er udstedt i dennes favør.

5. Afskibning af varen

Med rembursen som sikkerhed afskiber eksportøren varerne til importøren.

6. Dokumentpræsentation/betaling

Eksportøren indleverer de krævede dokumenter under rembursen i adviserende bank. Banken kontrollerer rembursdokumenterne, og betaler til eksportøren, hvis dokumenterne stemmer overens med rembursens betingelser.

7. Dokument fremsendelse/betaling

Banken sender dokumenterne videre til udstedende bank med krav om inddækning.

8. Dokument fremsendelse/betaling

Når dokumenterne er ankommet til udstedende bank, bliver de udleveret til importøren mod betaling.