Eksportkredit

Nykredit tilbyder danske eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder eksportkreditter med kaution fra Eksport Kredit Fonden.

Nykredit er tilsluttet EKF - Danmarks Eksportkredits kautionsordning for eksportkautioner. Via kautionsordningen tilbyder EKF at kautionere for op til 80% af en virksomheds kredit. Virksomheder kan søge om kautionerne indtil beløbsrammen på 2 mia. kroner er brugt. Når du henvender dig til Nykredit, vil vi være behjælpelige med ansøgningsprocessen.

Produktet

Det er muligt at søge om kaution for en kredit gældende i op til 3 år. På denne baggrund etablerer Nykredit en Eksportkredit, der er en driftskredit i danske kroner. Det er muligt at disponere over en Eksportkredit gennem Nykredits netbank, herunder foretage betalinger fra kreditten.

Eksportkreditfonden har defineret en række kriterier, som virksomheder skal opfylde for at få en eksportkaution:

  • Positivt resultat før skat i ét af de seneste tre regnskabsår.
  • Positiv egenkapital.
  • Ingen restancer til Nykredit i mere end 10 sammenhængende dage de seneste tre måneder inden ansøgning.
  • Underskrivelse af erklæring vedrørende miljøforhold, eksportomsætning, økonomi, ikke-bestikkelse mv.

Derudover kan kreditmaksimum på en Eksportkredit maksimalt svare til halvdelen af den eksportrelaterede del af virksomhedens omsætning.

Nyttige links