Nyskovfonden – vi arbejder for mere skov i hele Danmark

Er du lodsejer med et ønske om mere skov i Danmark? Så kan du nu søge fondsmidler til at plante flere træer. Vi har nemlig en drøm om, at det skal være nemmere at være grøn end at være ligeglad, og en skovfond er et godt skridt på vejen.

Skovfonden

Hvad er Nyskovfonden?

Nyskovfonden er et samarbejde mellem Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit, hvor vi arbejder for at få mere skov i Danmark og dermed mindske vores CO2-udledning.

Vi har derfor oprettet en fond, der giver økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter. Du spørger måske dig selv om, hvorfor en bank går op i skovbrug og mindre CO2-udledning? Det gør vi, fordi samfundsansvar er et af vores pejlemærker. Vi ønsker at bidrage til et grønnere Danmark, og vi har en ambition om, at vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til udviklingen i byerne og på land. Derfor er det også afgørende for Nyskovfonden at støtte skovrejsning i alle dele af landet.

Hvorfor plante flere træer?

Skov er et vigtigt middel mod vores CO2-udledning, da fx én hektar skov i god vækst kan binde helt op til 10 ton CO2 årligt afhængig af skovtypen.

Derudover giver skov både rekreative værdier, beskyttelse af vandreserver og produktion af byggematerialer til langvarig lagring af CO2.

Se flere fordele ved træer i videoen her.

Nyskovfonden

Disse krav skal du opfylde for at ansøge om støtte

For at kunne ansøge om støtte til dit skovrejsningsprojekt, skal du opfylde visse krav, som du kan se her:

  • Jordstykket skal gøres fredskovspligtigt
  • Jordstykket skal være min. 1 hektar
  • Jordstykket må ikke være udpeget som uønsket skovrejsningsområde jf. bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§8-9
  • Du skal have en udfyldt forhåndsgodkendelse fra én af vores leverandører

Er du i tvivl om dit skovrejsningsprojekt lever op til kravene for at søge støtte hos Nyskovfonden, er du velkommen til at skrive til os.

Solskin genem skov

Sådan ansøger du om støtte

Du ansøger om støtte til dit skovrejsningsprojekt på Nyskovfondens egen hjemmeside. Når du sender din ansøgning, skal du samtidig vedhæfte en udfyldt forhåndsgodkendelse fra én af vores leverandører. En forhåndsgodkendelse koster 2500 kr. inkl. moms, som du selv betaler.

Du finder kontaktoplysninger på vores leverandører her:

Når du har en udfyldt forhåndsgodkendelse fra vores leverandører, er du klar til at søge om støtte til skovrejsning hos Nyskovfonden.