Klientkonto

En separat klientkonto er en indlånskonto, som advokater kan bruge til administration af de enkelte klienters midler. Nykredit kan hjælpe med at indberette den enkelte klients renter til SKAT.

Fordele ved Klientkonto

  • Du kan disponere over de separate klientkonti via mitNykredit.
  • Du kan give fuldmagt til medarbejdere på advokatkontoret, som derefter kan disponere over de forskellige konti.
  • Du kan oprette et klientdepot til den enkelte klient.

Du kan dog ikke knytte betalingskort eller automatiske betalingsservices til kontiene, men du kan foretage almindelige overførsler.

Renten på Klientkonto

En Klientkonto kan oprettes i danske kroner alle andre valutaer. Renten på kontoen er variabel og bliver forrentet med renten for almindelige indlånskonti.

Har du et større beløb stående på kontoen, er det muligt at binde pengene i en periode og dermed opnå en højere rente.

Nyttige links