Cash Pool - Saldonetting

Med Cash Pool opnår virksomheder med mange bankkonti en automatisk kontostyring som minimerer renteomkostninger og giver totaloverblik over virksomhedens likviditet.

Diagram, lommeregner og pengesedler

Samler likviditeten

Cash Pool – Saldonetting koncentrerer likviditeten fra alle tilknyttede konti på én konto – kaldet topkontoen. Det er kun af saldoen på topkontoen, at der beregnes rente mellem Nykredit og virksomheden.

De øvrige tilknyttede konti er underkonti, hvortil og fra alle betalingstransaktioner sker. Saldoen på en underkonto er et internt lån mellem topkontohaver og underkontohaver.

Individuel kontostruktur

Vi skræddersyr den helt rigtige løsning, som passer til koncernen. Der kan også tilknyttes niveaukonti til kontostrukturen, der fungerer som sammentællingskonti for de underliggende underkonti.

Ved at benytte Cash Pool – Saldonetting bliver koncernens samlede behov for ekstern finansiering reduceret.

Nykredit kan administrere de koncerninterne lån, som opstår på underkontiene, ved at beregne og postere koncernintern rente af saldiene på underkontiene.

Fordele ved Cash Pool

  • Giver overblik over koncernens totale likviditet.
  • Minimerer renteudgiften.
  • Kan håndtere koncerninterne lån, herunder koncernintern rente.
  • Reducerer behovet for ekstern finansiering.
  • Slanker koncernens balance.

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 10 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Nyttige links