Dagens obligationskurser - Udbetaling (Erhverv)

Du finder her en oversigt over Nykredits udbetalingskurser. Oversigten viser, hvilken kurs og hvilken kuponrente der aktuelt er på de forskellige lån.

Nykredits tilbudskurs

Nykredits tilbudskurs er gårdsdagens "Kurs alle handler kl. 17.00" fra Nasdaq OMX Copenhagen fratrukket kursfradrag på 0,2 kurspoint. Det er disse kurser, vi anvender til at udstede lånetilbud i dag. Du kan ikke få lånetilbud på fastforrentede kontant- og obligationslån, hvis tilbudskursen er højere end 99,8, dvs. hvis "Kurs alle handler kl. 17.00" er over kurs 100.

Bemærkninger

Ønsker du at aftale en kurs for udbetaling af dit realkreditlån, så skal du kontakte Nykredit på 70 10 90 10 eller skrive til os her.

Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne. 

Udbetalingskurs

Udbetalingskursen (aktuel kurs) er den kurs, Nykredit vil kunne tilbyde dig ved udbetaling af lån op til 5 mio. kr. Kursen opdateres ca. hvert 20. minut i Nasdaq OMX Copenhagens åbningstid (hverdage 9.00-17.00). Udbetalingskursen er fratrukket kursfradrag på 0,2 kurspoint.
Bemærk, at nogle Tilpasningslån består af flere af ovenstående obligationer. Udbetalingskursen kan derfor være en vægtet kurs udregnet på baggrund af kurser for de obligationer, der indgår i lånet. 

Alle kurser er alene vejledende. Selvom Nykredit bestræber sig på, at kurserne er korrekte, så er de angivne kurser ikke et tilbud om udbetaling til disse kurser. Den endelige kurs fastsættes ved henvendelse til Nykredit.

Nyttige links

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.
Se indfrielseskurser

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.
Se prognose

Regn på dit eget lån

Du kan også regne på dit nuværende lån i netbanken - MitNykredit.dk
Log på MitNykredit