F-kort

F-kort er velegnet til din virksomhed, hvis du går efter lav ydelse på virksomhedens lån. Renten er variabel, så ydelsen kan derfor stige, hvis renten stiger.

Med F-kort får din virksomhed:

  • typisk en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et fastforrentet lån.
  • automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder.
  • mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.

Hvordan bliver renten på F-kortet fastsat?

Renten på F-kort bliver reguleret 2 gange årligt - 1. januar og 1. juli. Det sker på baggrund af 6-måneders. Cita-renten + et tillæg til ejerne af obligationerne. Tillægget til Cita-renten er nødvendigt for at sikre, at investorer opnår en samlet rente, som gør det interessant at købe obligationerne i forhold til den risiko, der er ved investeringen. Tillægget (og renten) går direkte til ejerne af obligationerne ikke til Nykredit.

F-kort og finansielle instrumenter

F-kort er ikke velegnet sammen med finansielle instrumenter, fx et individuelt renteloft og en rente- eller valataswap. Her vil Cibor være en bedre mulighed.

Lånetype Inkonverterbart, variabelt forrentet obligationslån.
Rente og rentetillæg

Renten på lånet bliver reguleret 2 gange årligt – 1. januar og 1. juli. Renten bliver dannet på baggrund af Cita-renten plus et rentetillæg.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten din virksomhed til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis lånet er afdragsfrit. Din virksomhed skal dog betale skat af renteindtægten, og det betyder, at ydelsen efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler din virksomheden sit lån hurtigere og betaler derfor samlet set mindre i hele lånets løbetid.

 

Refinansiering Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Mulighed for afdragsfrihed 1-10 år
F-kort som grundlån Ja
F-kort som toplån Ja, men ingen mulighed for afdragsfrihed.
Indfrielse Indfrielser sker til markedskurs. Du kan opsige lånet til kurs 100 med to måneders varsel i forbindelse med refinansiering.

Aktuelt

Nyttige links

Finansiering

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at finde den rigtige type finansiering, som passer til den enkelte virksomheds behov og økonomiske muligheder.
Læs mere

Cibor-lån

Et Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente (Cibor).
Læs mere