Standby-remburs

En standby-remburs kan defineres som en bankgaranti udstedt i rembursform.

En remburs benyttes normalt både som garanti og betalingsmiddel. En standby-remburs benyttes ved aftaler mellem importør og eksportør, hvor der alene skal stilles en garanti fra importørens side.

Importøren skal selv sørge for betalingen til eksportøren for de leverede varer.

Det er kun, hvis importøren ikke betaler, at eksportøren gør krav under standby-rembursen. Standby-rembursen anvendes derfor ofte i forbindelse med løbende vareleverancer, hvor eksportøren gerne vil have sikkerhed for betalingen.

Dokumentkrav

Dokumentkravene i en standby-remburs er normalt forskellige fra en almindelig remburs.

Hvor en almindelig remburs kræver originale dokumenter (faktura, transportdokumenter mv.), vil en standby-remburs normalt kun kræve en erklæring fra eksportøren om, at importøren ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse. Der kan endvidere kræves kopi af den ubetalte faktura og kopi af transportdokumentet.

 

Se eksempel på standby-remburs.

Kom godt videre

Remburstyper

Der findes flere forskellige typer remburser. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de mest almindelige.

Remburskredsløb

Nedenfor kan du orientere dig i Remburskredsløbet.

Risikoafdækning - Trade Finance

Det er vigtigt at du kender til de risikofaktorer, der er ved remburs. Det hjælper Nykredit dig med.