*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Landbrug | 4 min

Nykredit vil hjælpe landbrugskunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter

Dansk landbrug er i fuld gang med klimatiltag, men der vil i de kommende år blive stillet flere krav til landbrugere om at dokumentere effekten af grønne initiativer. Derfor vil Nykredit nu med to nye tiltag hjælpe flere kunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter. Det skal sikre, at de er på forkant med fremtidige regler på området.

Nykredit

Der skal yderligere fart på den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå at være CO2-neutralt i 2050. I dansk landbrug har man allerede sat ambitiøse klimamål, og mange er i fuld gang med at udrulle grønne tiltag.

I de kommende år vil der fra politisk side blive stillet flere krav til den enkelte landbruger om at dokumentere, hvordan man vil udvikle sin bedrift til at blive mere bæredygtig. Derfor ønsker Nykredit nu med to nye tiltag at hjælpe dig som kunde i gang med at dokumentere din grønne indsats og sætte gang i en klimahandlingsplan.

Først og fremmest får alle Nykredits kunder i landbruget nu gratis adgang til ESGreenTool, hvis de laver en klimahandlingsplan. ESGreenTool er et af de værktøjer, der kan bruges til bl.a. at beregne klimabelastningen fra den enkelte bedrift. Ved at gøre det gratis skal det være nemt og attraktivt for dig som kunde at komme i gang med at dokumentere bæredygtige tiltag.

”I Nykredit ønsker vi at understøtte den gode klimaindsats, som landbruget allerede er i fuld gang med. Der vil i de kommende år blive stillet flere krav til, at man som landbruger dokumenterer effekten af sin grønne indsats. Derfor giver vi nu kunder, som ønsker at lave en klimahandlingsplan, gratis adgang til ESGreenTool, så de nemmere kan rapportere om deres grønne tiltag. Det kan vi gøre på grund af vores foreningsejerskab, og på den måde kan vores kunder mærke en af fordelene ved at være kunde i en foreningsejet bank,” siger Lars Moesgaard, direktør for Banking i Nykredit.

ESGreenTool, som er udviklet af SEGES Innovation og støttet af Forenet Kredit, kan bruges til at dokumentere tiltag inden for miljø, ledelse og på det sociale område. Derudover kan værktøjet bruges til at beregne, hvilke midler der vil have den største effekt i forhold til at reducere CO2-udledningen fra den enkelte bedrift.

På den måde giver det et godt overblik over de områder, hvor der med fordel kan sættes ind med grønne tiltag. Samtidig er det et godt udgangspunkt for en dialog om klimaindsatsen med banken eller andre samarbejdspartnere.

Fokus på klimahandlingsplaner

Som et andet tiltag vil Nykredit fremadrettet have et større fokus på klimahandlingsplaner i dialogen med de største kunder i landbruget.

”For os er det helt essentielt at være en virksomhed, der er til gavn for vores kunder, og som hjælper dem med at bevæge sig i en grønnere retning. Nu ønsker vi sammen med vores kunder at tage det næste skridt på klimaområdet. Derfor vil vi fremadrettet have en forventning om, at de største landbrugskunder kan vise konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil arbejde med grønne tiltag, så deres bedrift kan blive mere bæredygtig. Det vil vi have fokus på ved naturlige anledninger som f.eks. et regnskabsmøde med den enkelte kunde. På den måde ønsker vi at hjælpe vores kunder med at være på forkant med fremtidige krav på området,” siger Lars Moesgaard.

En klimahandlingsplan skal alene indeholde tre konkrete handlinger, som du er i gang med at udføre, eller som du vil tage i brug på din bedrift inden for det næste års tid. Altså er det muligt at bruge grønne tiltag, som du allerede arbejder med i forbindelse med andre initiativer, i din klimahandlingsplan.

”Vi begynder med de største bedrifter, og i de kommende år vil vi øge vores forventninger til, hvad en klimahandlingsplan skal indebære. På den måde vil vi aktivt støtte op om den grønne omstilling i landbruget,” siger Lars Moesgaard.

Grønne tilbud til landbruget

I Nykredit er det ambitionen, at det altid skal være nemt og attraktivt at vælge de grønne løsninger. Det gælder også for landbruget, hvor vi med en række grønne tilbud ønsker at gøre det nemt og attraktivt for dig som kunde at bevæge dig i en mere bæredygtig retning.

Derfor tilbyder Nykredit bl.a. billig finansiering til energibesparende landbrugsmaskiner, og som kunde kan du også få et tilskud, så du sparer gebyret ved udtagning af lavbundsjord.

”I Nykredit ønsker vi, at det skal være nemt og attraktivt at vælge de grønne løsninger. Derfor tilbyder vi i samarbejde med SEGES et webinar om ESGreenTool Report, så vores kunder i landbruget kan høre mere om, hvordan de kan dokumentere deres klimatiltag. På den måde ønsker vi at gøre det nemt for vores kunder at komme i gang med ESG-rapportering. For vi tror på, at det er den bedste vej til, at vi sammen kan sætte yderligere fart på rejsen mod et grønnere og mere bæredygtigt landbrug i Danmark,” siger Lars Moesgaard.

Kunder, som ønsker at lave en klimahandlingsplan, kan fra årsskiftet få gratis adgang til ESGreenTool ved at kontakte deres bankrådgiver. Derudover vil Nykredit fra årsskiftet også have et øget fokus på klimahandlingsplaner i dialogen med de største kunder i landbruget.

Relaterede Artikler

Artikel Landbrug
20. March, 2023

Kommune og landmænd går sammen om CO2-indsats

Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland vil sammen med 30 landmænd bruge ESGreen Tool til at vise, hvor der bør sættes ind.
Artikel Landbrug
22. November, 2022

Lige nu skal du holde fokus på din likviditet

Mød Nykredit på Agromek til en snak om, hvordan du skaffer dig et passende likviditetsberedskab.
Artikel Landbrug
22. November, 2022

Agromek-stand er ladet med grønne tilbud

Du kan møde rådgivere fra Nykredit til en snak om attraktiv leasing af udstyr og privatbil, skovtilplantning og fritagelse for gebyr, hvis du tager jord ud af driften.