Renteswap

Renteswap er en finansiel mulighed til de virksomheder, som ønsker at ændre rentevilkårene på deres allerede etableret bank- eller realkreditlån i en aftalt periode.

Swap fra fast rente til variabel rente

Typisk omlægges rentebetalingerne fra en fast, lang rente til en kort, variabel rente - f.eks. 3, 6 eller 12 måneders renten. Herved udnytter du, i en aftalt periode, at den korte rente typisk er lavere end den lange rente.

Swap fra variabel til fast rente

Med en swap-forretning kan rentebetalingerne også ændres fra variabel til fast rente. Det giver mulighed for at fastlåse renten på et variabelt forrentet lån i en aftalt periode. Denne mulighed kan benyttes, når du ønsker at kende den fremtidige rente på dit variabelt forrentede lån.