Udenlandske konti

Med en udenlandsk konto kan din virksomheds kunder betale via egne lokale betalingssystemer i deres hjemlands valuta. På samme måde kan din virksomhed betale jeres udenlandske leverandører i den pågældende valuta.

Ældre mand på computer

Det giver din virksomhed et mere lokalt image i det pågældende land, og det minimerer betalingstransaktionsgebyrerne både for din virksomhed og for din virksomheds udenlandske kunder og leverandører, når der benyttes lokale betalinger.

 • Har din virksomhed behov for ny konto i udlandet, kan Nykredit hjælpe med kontooprettelse i en af vore partnerbanker.
 • Benytter din virksomhed allerede konto i udlandet, kan du få din netbank - MitNykredit Erhverv sat op, så du kan se saldi og posteringer på disse konti, også selvom det er konti i en anden bank i et andet land.
 • Benytter din virksomhed i forvejen en bank i udlandet, som I er tilfredse med, kan I beholde den eksisterende konto og få adgang til den i netbanken - Mit Nykredit Erhverv. Der er ikke krav om at skifte til en af Nykredits partnerbanker.

Norge, Sverige, Tyskland og Holland

Gennem Nykredits samarbejde med en række partnerbanker kan vi tilbyde din virksomhed konti i disse lande. Ved at åbne konti gennem Nykredit sikres du fordelagtige vilkår i den udenlandske bank, og hjælp til kontoåbningsprocessen, som sker i et samarbejde mellem den virksomhed og Nykredit.

Konti i øvrige lande

Nykredit har et stort netværk af korrespondentbanker, og vi hjælper gerne med at åbne døre, og introducere din virksomhed til disse banker.

Vælger din virksomhed at åbne konti i disse banker, har I også her mulighed for at få sat MitNykredit Erhverv op, så I kan se saldi og posteringer på disse konti, selvom det er konti i en anden bank og i et andet land. Det kræver blot, at den valgte bank kan udveksle MT940 (Balance Reporting) og MT101 (Request for Transfer), og at der i det pågældende land ikke er lovmæssige restriktioner på betalinger.

Din virksomhed får adgang til udenlandske konti via MitNykredit Erhverv

Udenlandske konti (ICM) er en standard funktionalitet i MitNykredit Erhverv, der skal således ikke tilkøbes ICM modul el.lign. i MitNykredit Erhverv, som giver din virksomhed adgang til:

 • Elektronisk adgang til din virksomheds udenlandske bankkonti.
 • Mulighed for at hjemtage beløb til din konto i nykredit.
 • Mulighed for information om posteringer og saldi.
 • Mulighed for at hejmtage beløb uden tab af rentedage.
 • At eksportere fil med posteringer i csv format til brug for automatisk afstemning i økonomisystem. 

Overvejelser om udenlandsk konto

Tag Nykredit med på råd i analysefasen og overvej følgende:

 • Er transaktionsomfanget så stort, at det kan betale sig at administrere en ekstra bankkonto, fremfor at foretage betalingerne som overførsler til og fra udlandet, evt. fra en valutakonto i Nykredit?
 • Er der nogle risici ved at have konto i en udenlandsk bank - er den udenlandske bank sikker og er der risiko for politisk indgriben i det gågældende land?
 • Hvordan er prissætningen i det udenlandske pengeinstitut?
 • Selve oprettelsen er ofte en større proces end herhjemme, også selvom Nykredit hjælper i kontooprettelsen. Regn med at kontoåbningen tager ca. 6 uger.

Sådan kommer du i gang

Kontakt din erhvervsrådgiver i Nykredit, eller kontakt en af Nykredits Cash Management rådgivere.

Læs også om dine muligheder for en Valutakonto.

Kom godt videre

Cash Management

Cash Management er rådgivning om en række forhold, som har betydning for virksomhedens kortsigtede likviditetsstyring og daglige håndtering af bogholderiet.