Skov for 11,5 millioner kroner

Nyskovfonden

Etablering af ny skov koster penge og er en langsigtet investering. Derfor har Forenet Kredit, Nykredit og Østifterne skudt 11,5 millioner kroner i Nyskovfonden.

De er verdens lunger – træerne på vores ellers blå planet. Og de spiller en vigtig rolle i de klimaudfordringer, vi står over for. Derfor er træerne også i centrum i Nyskovfonden. En fond, der er stiftet af Forenet Kredit, Nykredit og Østifterne. Sammen har trekløveret doneret 11,5 millioner kroner til etablering af ny skov i Danmark som et led i arbejdet med at gøre alle tre aktører grønnere.

”Der er meget bred forskningsmæssig enighed om, at den globale klimaudfordring skal løses både ved at reducere CO₂-udledningen og ved at optage noget af den CO₂, der allerede er udledt. Træer vokser ved at binde CO₂ og er derfor en slags ”superhelte” i arbejdet med at løse verdens klimaudfordring”, fortæller Martin von Horsten, der er bestyrelsesmedlem i Nyskovfonden og Vicedirektør i Nykredit.

Hvorfor en skovfond?

Nyskovfonden er blevet til i arbejdet med at skabe et grønnere Nykredit. Her er hver klima-sten blevet vendt, og i researcharbejdet efter grønne løsninger og muligheder for CO2-kompensation, dukkede administrativt tunge og besværelige CO2-kompensationsordninger op gang efter gang. Det måtte kunne gøres smartere.

”Vi fik ideen med at plante noget skov, der kunne modsvare det klimaftryk, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit afsætter efter vi har gjort os umage med at reducere aftrykket,” siger Martin von Horsten og fortsætter:

”Da vi så gravede lidt ned i dette, fandt vi ud af, at den danske skovlov er så klogt indrettet, at det er muligt at tinglyse skov, således at skoven ikke må fældes i 100 år. Dermed opstod ideen til i stedet for at købe jord og selv at eje en skov, at vi kunne få langt mere skov ved at lave en fond, der betaler for at plante skov på andres jord. Dette også i erkendelse af at andre er dygtigere end stifterne til at drive skov.”

Stiftelsen af foden er en naturlig forlængelse af arbejdet med at sikre en grønnere profil.

”Da Forenet Kredit, Nykredit og Østifterne har støvlerne solidt plantet i den danske muld, og da Danmark er et udmærket land at plante skov i, var det naturligt at konstruere fonden, så den er målrettet plantning af skov i Danmark,” siger Martin von Horsten.

Første træer plantes i 2021

De første bliver plantet i starten af 2021, og herefter skal de første erfaringer med skovfonden høstes.

”Nyskovfondens stiftere har selv skudt cirka 11,5 mio. ind i donationer. De penge vil vi plante skov for i foråret 2021. De følgende tre år, står Nyskovfonden for pleje af den nyanlagte skov, og derefter er den levedygtig. Der går i sagens natur endnu nogle år, før skoven rigtig ligner en skov; men CO₂-optaget tager for alvor fart allerede efter de første leveår,” forklarer Martin von Horsten og kaster et blik ind i fremtiden:

”Baseret på de erfaringer, vi får det første år, tager vi stilling til, om fonden skal åbnes for donationer fra andre end stifterne. Det er min forhåbning, at modellen viser sig levedygtig, således at ”grønne penge” via Nyskovfonden kan blive til ”grønne skove.”