Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool

Landbrugets udledninger

Digitalt værktøj fra SEGES gør det nemt: beregn bedriftens aftryk på klimaet og se, hvor du kan opnå gevinst.

ESGreen Tool er det digitale værktøj, der kan give dig overblik over dit landbrugs klimaaftryk. Du kan – baseret på tal fra flere databaser – se det aktuelle aftryk. Og du kan få et overblik over de virkemidler, du kan tage i brug, og hvad effekten er. For eksempel: Tager du lavbundsjord ud af driften, viser værktøjet, hvordan det påvirker udledningen af CO2e.

Værktøjet er udviklet af SEGES Innovation, som i denne tid – i samarbejde med de lokale landboforeninger – afvikler en række klimadage, hvor ESGreen Tool gennemgås. Margit Skovbjerg Berner, som leder udviklingen af ESGreen Tool hos SEGES, glæder sig over positiv interesse fra landmændene, der kommer til udtryk ved en engageret deltagelse i klimadagene, ligesom mange har valgt at tage et online kursus i at bruge værktøjet.

Opgaven er forstået
I løbet af de to første måneder har hundredvis af landmænd deltaget i en klimadag. Mere end 400 har taget online-kurset. Og i alt har ca. 600 landmænd lavet et klimaregnskab i ESGreen Tool.

- For mig er det et signal om, at landbruget har forstået, at vi er en del af løsningen på klimaudfordringen, og at vi alle skal gøre noget, siger Margit Skovbjerg Berner. Det er også værd at bemærke, at det sker på landbrugets eget initiativ og ikke som følge af lovkrav. Vi viser, at vi har forstået opgaven. Derfor er en digital løsning som denne vigtig, både internt på bedriften, men også i kommunikationen ud til omverdenen.

Nye klimadage bliver tilføjet
Margit Skovbjerg Berner tilføjer, at interessen overgår hendes forventninger og viser, at landmændene søger bæredygtige løsninger.

- Vi havde på forhånd planlagt at holde 32 klimadage, men nu har vi opjusteret antallet og vores forventninger. Vi har ikke sat en slutdato, men når vi er færdige, skulle vi gerne have haft 3.000-5.000 landmænd med på klimadagene eller haft dem gennem online kurset.

Udviklingen af ESGreen Tool og afviklingen af klimadagene sker med økonomisk støtte fra Forenet Kredit og aktiv indsats fra Nykredit på klimadagene. Det indebærer også, at deltagerne – og dem som gennemfører online-kurset – har værktøjet gratis til rådighed i 2022. Ellers vil et årligt abonnement ligge i niveauet 1.000-3.000 kr. afhængig af antallet af produktionsgrene.

Beregning ligger klar i løsningen
For SEGES og Margit Skovbjerg Berner har det været vigtigt, at det digitale værktøj er nemt at bruge. I den henseende er brugerne godt hjulpet af, at vi i Danmark centralt har meget data fra de enkelte bedrifter. Især gødningsregnskabet er et stærkt input, når ESGreen Tool skal beregne klimaaftrykket.

Allerede når landmanden første gang logger sig ind på ESGreen Tool, ligger der en klimaberegning for bedriften, baseret på disse data. Værktøjet er således lige til at tage i brug. Der arbejdes hele tiden på at udvikle løsningen, så data fra markprogrammer osv. automatisk integreres. Landmanden kan på sin skærm se, hvor de enkelte data er hentet fra. Det er også muligt at sammenligne dem med standardtal, så man kan se, hvor man ligger i forhold til standarden.

Beregn hvordan du kan reducere dit aftryk
Margit Skovbjerg Berner: - Landmanden kan selv beregne forskellige scenarier for sin bedrift. ”Hvis jeg tager mine lavbundsjorde ud af driften, hvad sker der så med klimaaftrykket?”. Det samme kan man gøre inden for de enkelte driftsgrene. Svineproducenten kan se, hvordan aftrykket ændrer sig, hvis der indføres en ugentlig gylleudslusning. Reduktion af foderforbruget er ekstra interessant, da det både gavner den økonomiske bundlinje og klimaregnskabet.

- Landmanden skal helst forholde sig til de virkemidler, der er relevante på bedriften, og også gerne sætte nogle mål. Virkemidler og mål kan så indgå i en dialog med medarbejderne for at motivere dem til en indsats for klimaet. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad effekt forskellige tiltag vil have, men alle bække små…

Der skal gøres så meget i hele verden for at reducere udledningen af CO2e. Vi er alle forpligtet til at se, hvad vi selv kan gøre; ellers når vi ikke i mål. Derfor er det så vigtigt, at vi deler vores erfaringer med hinanden. At vores løsning har skabt stor interesse i andre lande, er i den sammenhæng mega positivt.

Margit Skovbjerg Berner, SEGES Innovation

Værktøjet udvikles stadig
Ifølge Margit Skovbjerg Berner udgør deltagerne på klimadagene og på online kurset et meget bredt udsnit af dansk landbrug.

- Der er godsejere og deltidsbrugere, unge landmænd og ældre. Generelt er motivationen stor. For mig, som til daglig sidder her i Skejby og arbejder med digitale løsninger, er det meget berigende at komme ud og møde brugerne. Vi har også haft mange landmænd involveret i at udvikle og teste værktøjet. Kun på den måde kan vi skabe en god løsning.

- Jeg føler virkelig, at vi har ramt plet med ESGreen Tool. Vi udvikler stadig på det for at inkorporere endnu flere virkemidler, så landmændene kan se konsekvenserne af at gøre sådan eller sådan. Vi lægger nærmest skinnerne, mens toget kører. Men alt, hvad vi tager med i løsningen, skal være fagligt begrundet på basis af afprøvning og forskning. Ellers kommer det ikke med, fastslår Margit Skovbjerg Berner.

Udlandet kigger med
ESGreen Tool påkalder sig også stor interesse fra udlandet. SEGES Innovation får mange henvendelser fra interessenter, specielt fra EU-lande, og det glæder Margit Skovbjerg Berner:

- Der skal gøres så meget i hele verden for at reducere udledningen af CO2e. Vi er alle forpligtet til at se, hvad vi selv kan gøre; ellers når vi ikke i mål. Derfor er det så vigtigt, at vi deler vores erfaringer med hinanden. At vores løsning har skabt stor interesse i andre lande, er i den sammenhæng mega positivt.

Klimadagene holdes over hele landet. Find nærmeste sted og tilmeld dig her

Du kan få ESGreen Tool stillet frit til rådighed i 2022, hvis du tilmelder dig det gratis online-kursus ”Klimaaftryk og ESGreen Tool” hos SEGES her

Relaterede Artikler

Artikel | 4 min

Hvidkilde Gods er klar til flere grønne investeringer

Driftsdirektøren på det fynske gods kom hjem fra klimadag med mange gode input til ESG-tiltag på marker og i skov og boligudlejning.
Artikel | 4 min

Skovrejsning gør en forskel – også på dit klimaregnskab

I dette forår er Nyskovfonden for alvor kommet i jorden – 17 nye skovarealer fordelt over hele landet har slået rødder.
Artikel | 3 min

Spar gebyret på udtagning af landbrugsjord

Som landmand kan du både hjælpe miljøet på vej og spare sagsgebyret, når du indgår en ansøgningsproces om jordfordeling og jordudtagning af lavtliggende lavbundsjord. Et tilskud fra Forenet Kredit gør det muligt, at du kan spare op til 15.000 kroner, hvis du er kunde i Nykredit.