Skovrejsning gør en forskel – også på dit klimaregnskab

Nye træer bliver plantet

I dette forår er Nyskovfonden for alvor kommet i jorden – 17 nye skovarealer fordelt over hele landet har slået rødder.

17 steder fordelt over hele Danmark plantes der i disse måneder skov med støtte fra Nyskovfonden. Dermed har fonden, som er stiftet af Nykredit, Forenet Kredit og Østifterne, givet tilsagn til i alt 214 ha skov, plantet i samarbejde med danske landmænd. Foruden herlighedsværdien af den nye skov kan disse landmænd også se frem til en gevinst til bedriftens grønne regnskab.

- Med Nyskovfonden er det nemlig sådan, at den CO2-binding, som træerne leverer, godskrives landmandens grønne regnskab, forklarer Kristian Højland, sekretariatsleder i Nyskovfonden.


Træer er effektiv CO2-lagring
Træer optager CO2, når de vokser, og derfor regnes skov for en af de mest effektive måder til at lagre CO2 på og dermed nedbringe vores samlede udledning. Derfor håber Nyskovfonden, at mange jordejere vil tage imod tilbuddet om at få tilplantet arealer med skov, endda inklusive indhegning og tre års pasning af arealet.

- Der findes helt sikkert mange ukurante arealer, hvor det giver mening at tilplante med skov, siger landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit. Det kan også være et spørgsmål om at øge ejendommens herlighedsværdi ved at få et dejligt naturområde.

- Frem for alt er der klimagevinsten, både fordi træ optager CO2, men også fordi træ kan fortrænge mere klimabelastende materialer i byggesektoren. De arealer, som Nyskovfonden støtter, tinglyses som fredsskov, så hvis der fældes til tømmer, skal der plantes nye træer til erstatning. Så det er en ordning, der også kommer vores børn og børnebørn til gode.


Travlt med at plante skov
Foråret 2022 har været det hidtil travleste, hvad angår plantning af træer fra Nyskovfonden, oplyser Kristian Højland. Det gælder både små og store arealer.

- Vi havde nok forventet, at det især ville være arealer op til 2 ha, der skulle tilplantes, da Nyskovfonden er en af de eneste, som støtter tilplantning af så små områder. Men glædeligvis har der også været flere på op til 10 ha. Nyskovfonden har ikke en øvre grænse, men for at arealet kan opnå fredsskovsstatus, så skal arealet være over 1 ha, hvis det ikke grænser op til eksisterende fredsskov.


En attraktiv ordning for lodsejeren
Ordningen er ganske attraktiv for jordejeren. Udover tilplantning og pasning de første tre vækstsæsoner tager Nyskovfonden sig også af alt det administrative. Den eneste omkostning for lodsejer er de 2.500 kr., som det koster at blive forhåndsgodkendt. Indtil nu har fonden desuden betalt for indhegning af arealet. Det gælder også i indeværende ansøgningsrunde, der udløber 1. september 2022.

- Normalt går der et år, fra et projekt er godkendt, og til træerne er plantet. Opnåelsen af fredsskovspålægningen udgør lidt en flaskehals, men det løses forhåbentligt. Selve plantningen går som planlagt; Med projekterne her i foråret kan vi se, at vi har en motor, der virker, bemærker Kristian Højland.
Hvad der skal plantes, aftaler jordejeren med den lokale fagmand, som Nyskovfonden samarbejder med. Der er en del arter at vælge imellem, så skoven ikke bliver monokultur.

- Lodsejeren bestemmer selv, om der skal være offentlig adgang til skoven. Det er lodsejerens skov. Alle kan søge fonden om støtte; den er eksempelvis ikke forbeholdt Nykredit-kunder. Vi har også et par projekter på jord ejet af den lokale kirke. Folkekirken er jo en af landets store jordbesiddere, og det er kun positivt, at menighedsrådene også viser interesse for klimatiltaget, siger Kristian Højland.


En gevinst til dit klimaregnskab
Poul Erik Jørgensen tilføjer, at ordningen både er attraktiv for deltidslandmænd og professionelle. Førstnævnte kan føje en ny værdi til sin ejendom, og den professionelle kan ”bogføre” en klimagevinst.

- De fleste af landbrugets produktioner udleder CO2 i et vist omfang. Det kan reduceres ved forskellige tiltag. Her har vi en jordbrugsafgrøde – skov – som nettobinder kulstof. Jeg er helt sikker på, at mange landmænd vil være glade for at få den postering ind i deres klimaregnskab de næste år.

- Andre aktører støtter også skovrejsning, men ofte er det for selv at kunne notere sig for klimagevinsten. Det er unikt for Nyskovfonden, at landmanden får hele gevinsten og kan trække den fra i bedriftens samlede udledning. Derfor er der store perspektiver i dette her, fastslår Poul Erik Jørgensen.

 

Læs mere om Nyskovfonden
Vil du læse mere om Nyskovfonden og dine muligheder for at få rejst skov så klik her

Relaterede Artikler

Artikel | 4 min

Hvidkilde Gods er klar til flere grønne investeringer

Driftsdirektøren på det fynske gods kom hjem fra klimadag med mange gode input til ESG-tiltag på marker og i skov og boligudlejning.
Artikel | 4 min

Beregn dit klimaaftryk med ESGreen Tool

Digitalt værktøj fra SEGES gør det nemt: beregn bedriftens aftryk på klimaet og se, hvor du kan opnå gevinst.
Artikel | 3 min

Spar gebyret på udtagning af landbrugsjord

Som landmand kan du både hjælpe miljøet på vej og spare sagsgebyret, når du indgår en ansøgningsproces om jordfordeling og jordudtagning af lavtliggende lavbundsjord. Et tilskud fra Forenet Kredit gør det muligt, at du kan spare op til 15.000 kroner, hvis du er kunde i Nykredit.