Ratepension

Med en Ratepension får du udbetalt pengene løbende, når du er på pension – du vælger selv hvor længe. Dog minimum 10 år og maksimum 30 år fra pensionsudbetalingsalderen. Her guider vi dig igennem vilkårene for en ratepension.

Ældre par kigger på tablet

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en privat opsparing, du opretter med henblik på at spare op til din pension. Ratepensionen kan du betale ind til via egen formue, eller du kan vælge at lade dine arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag indløbe på en ratepension. Som navnet antyder, så vil den samlede opsparingspulje blive udbetalt i rater den dag, du når pensionsalderen.

Med en Ratepension får du

  • Pension med løbende udbetalinger
  • Mulighed for at få pengene udbetalt i en periode på 10-30 år.

Ratepension er en pension med løbende udbetaling, og den erstatter herved din løn, når du ikke længere arbejder. Du skal vælge en Ratepension, hvis du gerne vil sikre en løbende indtægt i årene efter, du er stoppet med at arbejde. Du kan kombinere Ratepension med både Livslang Pension og Aldersopsparing. Ratepensionen vil være med til at forsøde tilværelsen i tillæg til fx folkepensionen. 

Sådan udbetales din ratepension

Hvilken alder, du skal have nået for at påbegynde udbetalingerne af din ratepension, afhænger af, hvornår du har oprettet din opsparing. Er den oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt fra du er 60 år – såfremt du går på pension. Har du oprettet ordningen efter 1. januar 2018, kan du tidligst starte med dine udbetalinger tre år før, du når folkepensionsalderen. Under vilkår længere nede på denne side har du en komplet oversigt, som viser præcis hvilken betydning dit fødeår har for påbegyndelse og afslutning af rateudbetalingerne.

Beskatning ved udbetaling

Når dine rater udbetales, vil de blive beskattet som du kender det fra almindelig indkomstskat – dog skal du ikke betale AM-bidrag. Det er derfor relevant at tage dette aspekt med i dine overvejelser, når du fastsætter det beløb, du ønsker at indbetale på kontoen i opsparingsperioden. Det kan også være fordelagtigt at lade din opsparing investere, så du på den måde kan vækste opsparingen og få et større beløb udbetalt.

Bliver din opsparing overdraget til dine efterladte i tilfælde af dødsfald, betales en afgift på 40% af den tilbageværende sum, som vil blive udbetalt som et engangsbeløb til arvingen.

Udbetaling i utide

Hvis du ophæver din ratepension og ønsker utidig udbetaling, så skal du betale en afgift på 60% af dit indestående. Det er derfor en god idé at overveje det en ekstra gang, inden du beder om at få din ratepension udbetalt før tid.

Indbetaling til ratepension

Ægtepar kigger på tablet

Når du fastlægger det beløb, du ønsker at indbetale til din ratepension, skal du både tænke på, hvor meget du ønsker at have mellem hænderne, når du skal have pensionen udbetalt, men du skal også huske på, at din nuværende daglige økonomi skal kunne bære indbetalingen. Vi anbefaler, at du sammen med din rådgiver gennemgår den bedste løsning til din situation og dine ønsker.

Indbetalingen til ratepensionen er fleksibel, så du altid skal skrue og op ned for indbetalingerne. Du kan også vælge at indsætte et større beløb ad én omgang.

Vækst din opsparing via investering

Mange vælger at lade deres pensionsopsparing investere, så den kan bruge de mange år inden din pension til at vækste i formue.

Her kan du læse mere om PuljeInvest hos Nykredit.

Få skattefradrag på dine indbetalinger

Din ratepension har allerede nogle fordele i indbetalingsperioden, idet du kan trække en del af indbetalingsbeløbet fra i skat. Det kan betyde, at du får lidt luft i din daglige økonomi, selvom du hver måned afsætter en del af din løn til pensionsindbetaling. Fradragsloftet for indbetaling på ratepension er i 2024 63.100 kr. om året.

Fakta
Kontotype
Pensionsordning - Ratepension
Oprettelse Privat- og arbejdsgiverordning. Du kan oprette ordningen frem til 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Indbetaling Maks. 63.100 kr. (2024).
Ratepension kan indgå i en aftale om automatisk overførsel af indbetalinger til Aldersopsparing eller Livslang Pension, når grænsen er nået.
Fradragsret Indbetalinger til en Ratepension kan trækkes fra i skat.
Indbetalinger til en arbejdsgiverordning bliver trukket fra lønnen, inden skatten bliver beregnet.
Udbetaling

Løbende udbetalinger over 10-30 år.
Tidligste udbetaling kan ske tre år før din folkepensionsalder, hvis pensionen er oprettet efter 1. januar 2018. Pensioner, der er oprettet før 1. maj 2007 kan dog allerede udbetales fra 60 år. Sidste rate skal udbetales senest ved udgangen af året 30 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Hæver du din ratepension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 60%.

Rente og afkast Hvis du har valgt, at din Ratepension skal investeres, optjener du hvert år et afkast fra investeringen af din ordning. Afkastet kan være både positivt og negativt. 
Læs mere om dine investeringsmuligheder

Bliver din opsparing ikke investeret, modtager du en årlig rente. Se den aktuelle rentesats under fanen Priser.
Priser
Udbetaling af Ratepension

Særlige regler for udbetaling

Er du født i første halvår 1960 eller tidligere, kan du få udbetalt din ratepension lidt tidligere end andre. I skemaet her kan du se, hvornår du kan få udbetalt opsparingen:

Er du født i: Er din folkepensionsalder:  Hvis din pensionsordning er oprettet: Hvis din pensionsordning er oprettet: Seneste udbetalingsstart er:
    Mellem 1. maj 2007 og 1. januar 2018 kan du få den ud som … 1. januar 2018 eller der efter kan du få den ud som …  
1958 eller tidligere 65-67 år 60 årig 60 årig 80 år
1959 1. halvår 67 år 60½ årig 60½ årig 80½ år
1959 2. halvår 67 år 61 årig 61 årig 81 år
1960 1. halvår 67 år 61½ årig 61½ årig 81½ år
1960 2. halvår til og med 1962 67 år 62 årig 64 årig 82 / 84 år
1963 - 1966 68 år 63 årig 65 årig 83 / 85 år
1967 - 1970 69 år 64 årig 66 årig 84 / 86 år
1971 - * 70 år 65 årig 67 årig 85 / 87 år

 

Ordninger oprettet før 1. maj 2007 kan udbetales fra 60 år uanset hvornår du er født og hvad din folkepensionsalder er. Seneste start er 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. *Forventede tal – ændres med levetidsindeks. Besluttes hver 5 år (næste gang 2025)

Få mest muligt ud af din pensionsopsparing

Opsparing til pension kan indeholde mange ting. Fri opsparing, pensionsordninger, friværdi i boligen og meget mere. Der er derfor også flere muligheder for at opnå de mål og drømme, du har for din pensionstilværelse.

Vil du blive klogere på pension? Så kan du se dette webinar, hvor Nykredits formueekspert deler ud af sine bedste råd.

Se webinaret om pensionsopsparing

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder i Nykredit Bank? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 00 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.