Investering

Investering

Investeringer kan foretages på flere måder og med forskellige formål for øje. Du kan vælge at investere selv, eller du kan lade andre investere for dig. Uanset hvad du vælger, kan du sammensætte investeringerne, så de passer til dit behov.

Investeringsmuligheder

Investeringer kan være en god måde at få din formue til at vækste på. Investeringer vil give et højere afkast, end hvis du lader væksten af dit indestående bero på renter alene. Investeringsmulighederne er mange. Har du en pensionsopsparing, vil denne ofte blive investeret, så du kan få en højere udbetaling, den dag du går på pension. Du kan også vælge at lade dine frie midler investere via en særlig konto til dette formål.
Det er vigtigt at huske på, at investeringer skal ses som en langsigtet økonomisk investering. Hvor aggressiv en vækst, du kan forvente, afhænger bl.a. af, om du investerer i aktier eller obligationer. Når du investerer, skal du også tage stilling til din egen risikovillighed. Vælger du at lade professionelle håndtere dine investeringer, vil du blive bedt om at vælge en risikogruppe – som regel lav, middel, høj. Du kan altid skifte fra den ene til den anden, hvis du ønsker det.

Hvem skal foretage dine investeringer?

Der er forskellige muligheder for, hvordan du kan vælge at håndtere dine investeringer. Du kan lade det være 100% op til en professionel at styre køb og salg, du kan vælge selv at forestå det hele, eller du kan gøre brug af en kombination af disse. Hos Nykredit kan vi forestå hele processen eller du kan bruge os som din faste sparringspartner, hvor vi kommer med råd og vejledning, men hvor du selv træffer beslutningerne.

Få hjælp fra en investeringsrådgiver

Investeringsmarkedet kan være lidt af en jungle, og det kan blive svært at finde tiden i sin travle hverdag til at holde løbende øje med og tilpasse sine køb og salg af aktier og obligationer. Kontakt en rådgiver og bliv vejledt i investeringens verden. Så er du bedre rustet til at vælge, hvordan du vil lade din formue vokse.

Kom godt videre

Du investerer sammen med os

Vi samarbejder om at investere dine penge – du træffer selv beslutningerne, men vi kommer med anbefalinger og gode råd.

Lad os investere for dig

Har du ikke selv tid til at pleje dine investeringer, eller har du bare lyst til at bruge tiden på noget andet, så overlad investeringerne til os.

Du investerer selv

Du kan spare penge, hvis du selv vil investere dine penge. Det er nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer i Nykredits netbank - MitNykredit.